Με αναστοχασμό στον τουρισμό «δύο ταχυτήτων» απειλείται ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα, που διατηρεί ευδιάκριτα το θετικό τέμπο του 2023.