Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Μπόνους στους συνταξιούχους που έχουν δύο Ταμεία [παραδείγματα]

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 192 ευρώ το μήνα φέρνει ο επανυπολογισμός

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Μπόνους σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν παράλληλα σε δύο ή περισσότερα Ταμεία φέρνει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που τακτοποιεί το χάος από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την παράλληλη ασφάλιση οι οποίες νομοθετήθηκαν με σειρά εγκυκλίων χωρίς να καταστεί εφικτό να εφαρμοστούν λόγω της πολυπλοκότητάς τους!

Η νέα εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι όσοι έχουν ασφαλιστεί ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους φορείς (π.χ. ΙΚΑ και ΤΕΒΕ για τα ίδια χρόνια ή Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ ταυτόχρονα) μπορούν να επιλέξουν να πάρουν είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις και μια εθνική σύνταξη, είτε μια ανταποδοτική σύνταξη για τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης και προσαύξηση για τον παράλληλο χρόνο που κατέβαλαν εισφορές στο δεύτερο Ταμείο.

Οι επιλογές αυτές διαχωρίζουν την παράλληλη ή και διαδοχική ασφάλιση σε δύο περιόδους: Ως τις 31/12/2016 που λειτουργούσαν αυτόνομα τα Ταμεία, και από 1/1/2017 που λειτουργούν με ενιαίο καθεστώς στον ΕΦΚΑ. Για τη δεύτερη περίοδο αυτό που λέει η εγκύκλιος είναι ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως συνέχεια της ασφάλισης σε προηγούμενο φορέα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ), αρκεί μετά το 2017 να ασκούν δραστηριότητα ή δραστηριότητες για τις οποίες θα υπάγονταν είτε στον ΟΑΕΕ είτε στο ΙΚΑ είτε και στους δύο αν συνεχίζουν εντός ΕΦΚΑ με δύο παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. μισθωτός και επαγγελματίας).

Για τη χορήγηση της προσαύξησης σημειώνεται ότι αυτή χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ενώ με τις ανεφάρμοστες εγκυκλίους της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είχε ερμηνευτεί ότι η προσαύξηση θα δίδεται και όταν περισσεύει χρόνος παράλληλης ασφάλισης που αξιοποιήθηκε σε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η ερμηνεία αυτή δεν έγινε εφικτό να εφαρμοστεί στην πράξη γιατί «σκόνταφτε» στον ασφαλιστικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ (ν.4387/2016) που δεν προέβλεπε τέτοια επιλογή!

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που δεν εξετάζονταν οι αιτήσεις για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης όσων βγήκαν στην σύνταξη από 13/5/2016 και μετά. Με τη νέα εγκύκλιο θα ξεμπλοκάρουν δεκάδες χιλιάδες «παράλληλες συντάξεις» και όπως φαίνεται στα παραδείγματα οι ασφαλισμένοι θα πάρουν μπόνους προσαύξησης που δεν είχαν εδώ και 4 χρόνια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1o

Ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από 1980 έως 2016, και παράλληλα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από 2005 έως 2016. Από 2017 έως 2020 συνεχίζει και τις δύο δραστηριότητες. Ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από ΙΚΑ αλλά και από ΟΑΕΕ και έχει τις εξής επιλογές:

Επιλογή 1η. Δύο ανταποδοτικές συντάξεις από ΟΑΕΕ και από ΙΚΑ συν τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης. Η μία ανταποδοτική θα υπολογιστεί για τα 37 έτη στον ΟΑΕΕ (1980-2016) και η 2η για τα 16 χρόνια που έχει παράλληλα ως μισθωτός στο ΙΚΑ στις δύο περιόδους (από 2005 ως 2016 με ΙΚΑ και από 2017 ως 2020 με ΕΦΚΑ). Αν ο μέσος όρος αποδοχών είναι 1.800 ευρώ, τότε η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης για τα 37 χρόνια που είναι 42,36%. Επομένως θα πάρει 762,48 ευρώ για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (1.800Χ42,36%=762,48). Η δεύτερη ανταποδοτική θα υπολογιστεί με συντελεστή 12,32% για τα 16 παράλληλα χρόνια που έχει στο ΙΚΑ. Αν ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του για την παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι 1.800 ευρώ, τότε η δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη θα βγει στα 221,76 ευρώ. Επομένως ο ασφαλισμένος παίρνει ανταποδοτική σύνταξη ΟΑΕΕ 762,48 ευρώ συν ανταποδοτική σύνταξη ΙΚΑ 221,76 ευρώ, συν εθνική σύνταξη 384 ευρώ, ήτοι σύνολο σύνταξης 1.368,24 ευρώ.

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις ΟΑΕΕ, με μία ανταποδοτική σύνταξη, μία εθνική και προσαύξηση για παράλληλο χρόνο στο ΙΚΑ. Εδώ μπορεί να θεωρήσει τα 4 χρόνια του ΕΦΚΑ (2017-2020) ως ασφαλισμένα στον πρώην ΟΑΕΕ για να συμπληρώσει 41 έτη και να κρατήσει στο ΙΚΑ τα 12 χρόνια παράλληλης ασφάλισης (2005-2016). Εστω ότι ο μέσος όρος είναι 1.800 ευρώ. Η ανταποδοτική σύνταξη για τα 41 έτη θα υπολογιστεί με αυξημένο συντελεστή 68,05% λόγω της προσαύξησης που δίνει ο παράλληλος χρόνος και είναι σε ποσοστό 18%. Οπότε η ανταποδοτική σύνταξη θα βγει στα 1.224,9 ευρώ (1.800Χ68,05%=1.224,9) και με την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ η συνολική σύνταξη θα είναι 1.608,9 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή των 41 ετών μπορεί να γίνει στο ΙΚΑ και η προσαύξηση να δοθεί για τον παράλληλο χρόνο (12 έτη) του ΟΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος θα πάρει το συμφερότερο ποσό.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2o

Μηχανικός ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 1980 έως 2016, και στο Δημόσιο (παράλληλα με διορισμό) από 1990 έως 2016. Από το 2017 ως 2020 συνεχίζει την ασφάλισή του μόνο στο Δημόσιο. Ο ασφαλισμένος έχει τις εξής επιλογές:

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με δυο ανταποδοτικές συντάξεις από Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ, συν την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Η μια ανταποδοτική θα είναι για 37 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ (1980-2016) και η δεύτερη για τα 31 έτη στο Δημόσιο (1990-2020),

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του Δημοσίου και χρήση των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη για 41 έτη στα οποία συνυπολογίζονται με διαδοχική τα 10 έτη ΤΣΜΕΔΕ (από 1980 ως 1989), τα 27 έτη στο Δημόσιο (1990-2016), και τα 4 έτη του ΕΦΚΑ, προσαύξηση για τα 26 παράλληλα χρόνια στο ΤΣΜΕΔΕ (1990-2016) με ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, και την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.

Η 2η επιλογή είναι και η συμφερότερη γιατί το μπόνους της προσαύξησης βγάζει σημαντικά μεγαλύτερη τελική σύνταξη έναντι της 1ης επιλογής.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις δημοσίου: Τα 3 + 1 πακέτα αναδρομικών με επιστροφές έως 12.768 ευρώ [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξεμπλοκάρουν 60.000 συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο – Τα ανακαλύφθηκε σε ξεχασμένα αρχεία στον ΕΦΚΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκίνησε η πληρωμή – Ποιες είναι οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία – Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΦΚΑ: Τρεις συντάξεις ανά υπάλληλο την ημέρα – Σε λειτουργία ο «Πύργος Ελέγχου»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Νέο πακέτο αναδρομικών για 400.000 συντάξεις του Δημοσίου [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου – Ποιοι θα δουν αυξήσεις [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αποκάλυψη Ε.Τ.: Ανατροπή στα αναδρομικά για συντάξεις του Δημοσίου [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξεμπλοκάρουν συντάξεις Μηχανικών, Υγειονομικών, Νομικών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Οι πίνακες του επανυπολογισμού και οι νέες συντάξεις με τις πραγματικές αυξήσεις από το 2023

Ελεύθερος Τύπος Newsroom