Εξοδο στη σύνταξη ως και 7 χρόνια νωρίτερα με εξαγορές πλασματικών ετών έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι από Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ειδικά Ταμεία.