Είναι ευκόλως διακριτό ότι οι Ελληνες συνεχίζουν να δίνουν τα ρέστα τους σε κάθε είδους νόμιμα τυχερά παιχνίδια και το 2024, όπως αίφνης αποτυπώνεται στα στοιχεία για τα μεγέθη της αγοράς το α’ τρίμηνο του έτους, τα οποία δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).