Το μέλλον, και ότι αυτό περιλαμβάνει, αποτελεί διαχρονική “φαντασίωση” του ανθρώπου αφού η προσδοκία του αγνώστου αφήνει τη φαντασία ελεύθερη να οργιάσει.