Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την αμφισβήτηση των τεκμαρτών εισοδημάτων που τους προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης του ν. 5073/2023 έχουν από χθες οι αυτοαπασχολούμενοι.