Ο πρόσφατος γάμος τους έγινε αρκετά μεγάλο θέμα συζήτησης