Είναι νέος (31 ετών), ωραίος και ηνίοχος στο επάγγελμα.