Η ζέστη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία των αθλητών, ανέφερε έκθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων, προσθέτοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές διοργανώσεις των Αγώνων.