Ενα ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης, που κυμαίνεται από 15% ως 22%, καταλήγει με απορριπτική απόφαση ή με «πάγωμα» χωρίς απόφαση.