Η επιχείρηση «Αττίλας Ι» άρχισε τα χαράματα της 20ής Ιουλίου 1974. Οι Κύπριοι ξύπνησαν από τις σειρήνες που ηχούσαν σε όλο το νησί και όταν άνοιξαν τις πόρτες και τα παράθυρά τους είδαν στους δρόμους στρατιώτες.