Η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία, που διοργανώνεται από την ελβετική κυβέρνηση σε συντονισμό με την ουκρανική κυβέρνηση, είναι η πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα για τη συνεχιζόμενη και έντονη προσπάθεια της Ουκρανίας να συγκεντρώσει παγκόσμια υποστήριξη για το όραμά της για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη χώρα.