Μικρότερα ακίνητα, με μικρότερο κόστος συντήρησης που αποτελούν παράλληλα και επενδυτικές ευκαιρίες επέλεξε να αγοράσει το 2023, το 49,6% των αγοραστών. Τάση που πέρασε και στο 2024, με τα μικρότερα ακίνητα να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.