ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Οι 27 διαγωνισμοί που έχουν «κλειδώσει» για το 2021: Σε ποιους φορείς θα γίνουν οι 14.231 μόνιμες προσλήψεις [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Προσκλητήριο διορισμού θα λάβουν 14.231 υποψήφιοι μέσα στο 2021. Η «Αγορά Εργασίας» αποκαλύπτει σήμερα τους φορείς στους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις για προσωπικό αορίστου χρόνου.

Συνολικά, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, έχουν εγκριθεί 8.620 θέσεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην Υγεία, στην Ασφάλεια, στην Παιδεία, στις Ενοπλες Δυνάμεις και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με βάση τον κανόνα (1:1 μία πρόσληψη για μία αποχώρηση) εκτός από τις παραπάνω μόνιμες προσλήψεις εγκρίθηκαν και άλλες299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και 62 θέσεις δικηγόρων νομικών με έμμισθη εντολή, οι οποίες είναι εκτός του κανόνα 1:1.

Τέλος, για τις ανάγκες της Παιδείας, ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως η πραγματοποίηση 10.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε προοπτική διετίας, ωστόσο ο προγραμματισμός προβλέπει ότι οι 5.250 εξ αυτών θα γίνουν το 2021 και οι υπόλοιποι το 2022.

Ταυτόχρονα, το 2021 θα είναι ο τελευταίος χρόνος που θα γίνονται οι διορισμοί με ισχύον σύστημα καθώς από το 2022 αλλάζουν όλα ριζικά στο τοπίο των προσλήψεων στο Δημόσιο. Το υπουργείο Εσωτερικών αναδιαµορφώνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει πιο σφικτός κεντρικός έλεγχος, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες στοχευµένα και χωρίς καθυστερήσεις μέσω μιας βάσης από την οποία θα αντλούνται οι υποψήφιοι για την κατάλληλη θέση.

Η βάση αυτή θα διαμορφώνεται μέσα από έναν γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε δύο τεστ με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiplechoice) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. To πρώτο αφορά εξέταση γνώσεων, στο οποίο θα αξιολογούνται γνώσεις γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Το δεύτερο φέρει την ονομασία «δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας», κατά το οποίο θα αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Το κάθε τεστ θα βαθμολογείται με κλίμακα 1-100 και θα έχει συντελεστή βαρύτητας 50%, ενώ το άθροισμά τους θα δίνει την τελική βαθμολογία.

Η σημασία των τίτλων σπουδών παραμένει με την ίδια βαρύτητα ως είχε στους γραπτούς διαγωνισμούς, αλλά καταργείται ως κριτήριο ο βαθμός του πτυχίου όπως και αυτός του απολυτηρίου, δεδομένης της ανισότητας βαθμολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.Παράλληλα, στόχος της κυβέρνησης είναι ηψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών με αποτέλεσμα να μην απαιτείται από τους υποψηφίους να υποβάλλουν διάφορα δικαιολογητικά, καθώς θα αντλούνται κατευθείαν από τους αρμόδιους φορείς.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη σύντμηση του χρόνου προσλήψεων από περίπου δύο έτη που είναι σήμερα στο ένα έτος, από την έκδοση της προκήρυξης έως την έκδοση του πίνακα διοριστέων.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Είκοσι επτά διαγωνισμοί έχουν «κλειδώσει» για το 2021 σε φορείς όπως ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Οι εν λόγω διαγωνισμοί έχουν λάβει το «πράσινο φως» της κυβέρνησης, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στο 2021 να προκύψουν και άλλες έκτακτες εγκρίσεις για μόνιμο προσωπικό όπως έγινε μέσα στο 2020 για το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία που μονιμοποιήθηκε με εντολή του πρωθυπουργού. Επίσης, για τους περισσότερους από τους παρακάτω διαγωνισμούς έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια οι θέσεις που θα διατεθούν στα προστατευμένα άτομα του Ν. 2643/98. Παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία έγκρισης και για τους υπόλοιπους φορείς που έχουν αιτηθεί να ενισχυθούν με προσωπικό.

Οι προκηρύξεις που θα γίνουν μέσα στο 2021
 • 10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 60 θέσεις στον ΟΑΕΔ
 • 60 θέσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • 28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
 • 68 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
 • 19 θέσεις στο ΑΣΕΠ
 • 10 θέσεις στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
 • 782 θέσεις στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας
 • 34 θέσεις νομικών συμβούλων σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα
 • 102 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • 25 θέσεις ΠΕ Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών
 • 15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού
 • 17 θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών
 • 17 θέσεις στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων
 • 67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • 27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • 13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
 • 55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Μία θέση μόνιμου εξ εφεδρείας αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (υπουργείο Εθνικής Αμυνας)
 • 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών
 • 60 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας
 • 795 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία
 • 258 θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας
 • 5.250 Εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • 724 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
 • 299 σε επιμελητήρια
 • 62 δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν

Διάφορες είναι οι ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη θέσεων.

Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: διοικητικό προσωπικό, μηχανικοί, νοσηλευτές, δικηγόροι, τεχνίτες, οδηγοί, ψυχολόγοι, εργάτες κ.ά.

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καλυφθούν ειδικότητες όπως ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού κ.ά.

Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ζητηθούν ειδικότητες όπως Μηχανικοί (Πολιτικοί, Χημικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (για κατόχους πτυχίου Νομικής). Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) έχει ζητήσει κυρίως διοικητικές ειδικότητες (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής), όπως και η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών θα αφορούν αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ Δημοσιονομικών. Σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αφού δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι σχετικές διαδικασίες.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Τελωνειακών, ΔΕ Εφοριακών. Μετά την έγκρισή τους από το αρμόδιο υπουργείο, τα αιτήματα προωθούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή για έλεγχο και κατόπιν αποφασίζεται από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχή εάν θα γίνουν οι προσλήψεις σε ομάδες (πολυπροκήρυξη) ή θα βγουν σε μεμονωμένη προκήρυξη. Ορισμένοι φορείς των οποίων οι θέσεις που έχουν αιτηθεί είναι λίγες συγχωνεύονται σε μία ενιαία προκήρυξη προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η διαδικασία των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής και δεν θα απαιτείται η παρουσία του υποψηφίου στο ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών

Στον τομέα της Υγείας περιμένουμε και το 2021 αρκετούς διορισμούς νέου προσωπικού από τις προκηρύξεις 2Κ/2020 (46 θέσεις στο ΕΚΑΒ) και 6Κ/2020 (1.209 θέσεις στα νοσοκομεία).

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινώσει το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα και το νέο προσωπικό θα πιάσει πολύ σύντομα δουλειά. Παράλληλα θα συνεχιστούν οι διορισμοί γιατρών στα νοσοκομεία όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ενώ συνεχίζονται κανονικά και οι διαδικασίες πρόσληψης επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Εκπαιδευτικοί

Λίγο πριν φύγει το 2020, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε 5.250 μόνιμες προσλήψεις – διορισμούς για το σχολικό έτος 2020-2021 και άλλες 5.250 το σχολικό έτος 2021-2022.

Οπως δήλωσε η υπουργός, «οι μόνιμοι αυτοί διορισμοί, που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, έρχονται να προστεθούν στους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιήσαμε φέτος, τους πρώτους στην ιστορία της χώρας στον ευαίσθητο αυτό χώρο της εκπαίδευσης».

Επιπλέον θέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν ανήκει στην κατηγορία του μόνιμου προσωπικού, γι’ αυτό δεν υπάγεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Ωστόσο, δεδομένη θεωρείται και φέτος η προτεραιότητα κάλυψης αναγκών στον χώρο της Αμυνας. Η αυλαία για τις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα ανοίξει με τις προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Θέμα χρόνου είναι πλέον η δημοσίευση των προσκλήσεων από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για 2.600 επαγγελματίες ένστολους. Συνολικά θα γίνουν προσλήψεις 1.600 ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι προβλέπεται να κατανεμηθούν ως εξής: 1.000 ΕΠ.ΟΠ. στον Στρατό Ξηράς, 280 ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, 20 ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα και 300 ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η κατανομή των 1.000 ΟΒΑ, η οποία προβλέπεται ως εξής: 600 ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς, 200 ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία.

Η εκπαίδευση των ΕΠ.ΟΠ. περιλαμβάνει: αρχική εκπαίδευση, διάρκειας 14 εβδομάδων (6 εβδομάδες βασική και 8 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή). Εκπαίδευση στην ειδικότητα, διάρκειας από 4 έως 113 εβδομάδες, ανάλογα με την ειδικότητα. Εκπαίδευση Υποψήφιων Βαθμοφόρων, διάρκειας 4 εβδομάδων. Μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Στα «σκαριά» τέσσερις προκηρύξεις για 181 μόνιμες θέσεις – Σε ποιους φορείς θα γίνουν οι προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό κα δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι δουλειές που «ανοίγουν» σε δήμους, ΔΕΚΟ και ιδιωτικό τομέα – Οι πρώτες προκηρύξεις του 2021

Δημήτρης Ντόγκας

Οι διαγωνισμοί για 3.077 μόνιμες θέσεις σε 22 φορείς που έχουν «κλειδώσει» για το 2021 [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Μπαράζ προσλήψεων μέχρι το τέλος του χρόνου – Όλες οι νέες θέσεις σε δήμους, φορείς και ΔΕΚΟ

Δημήτρης Ντόγκας

Οι επτά διαγωνισμοί για 1.273 μόνιμους και εποχικούς μέχρι τέλος του έτους – Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά

Δημήτρης Ντόγκας

Εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη δια όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα – Στην διαβούλευση το νομοσχέδιο

Δημήτρης Ντόγκας