Συντάξεις: Πέντε αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή για την έκδοση και τον έλεγχο των επικουρικών συντάξεων με νεότερη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.