Τρία νέα κορίτσια, μαθήτριες Λυκείου, από την Ελλάδα με κλίση και διακρίσεις στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά  επελέγησαν να συμμετάσχουν  στο πρόγραμμα TechGirls του State Department.