Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 57 με τα νέα όρια ηλικίας

Σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας από 57 ως 62 ετών προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι από όλα τα Ταμεία με βασική προϋπόθεση να έχουν από 22 ως 39 έτη ασφάλισης είτε το 2016 είτε από το 2017 και μετά.

Παρά το γεγονός ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης αυξάνονται σταδιακά, εντούτοις το κλειδί για να αποφύγουν οι ασφαλισμένοι να εγκλωβιστούν για σύνταξη στα 67 είναι στα έτη ασφάλισης. Οσοι έχουν από 22 χρόνια και άνω, έχουν την ευκαιρία να αποχωρήσουν πολύ πριν από τα 67. Ενώ όσοι έχουν 35 ως 39 χρόνια, δηλαδή οι παλαιότεροι των ασφαλισμένων, αποχωρούν και πριν από τα 62.

Οι προϋποθέσεις και οι ηλικίες συνταξιοδότησης είναι διαφορετικές ανά Ταμείο. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα αναλυτικά τι ισχύει σε κάθε φορέα και σε ποια ηλικία μπορούν να αποχωρήσουν οι ασφαλισμένοι ανάλογα με τα χρόνια εργασίας.

Ποιοι βγαίνουν με πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο από τα 57

1. Εξοδος με 37 χρόνια ασφάλισης
• Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη μετά τις 19/8/2015 (και με άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου) αποχωρούν με όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια το 2016 και ηλικία 55 ετών θα συνταξιοδοτηθεί όταν κλείσει τα 56 και 9 μήνες. Αν είναι 57 ετών, έχει θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή έχει καλύψει το όριο ων 56,9 ετών. Αν συμπληρώνει τα 37 έτη το 2017, θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Αν έχει τα 37 το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο των 55 ετών που ισχύει το 2018 και είναι 58,6 ετών. Για τα 37 έτη μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τη στρατιωτική θητεία.
2. Εξοδος με 35ετία
 Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με 35ετία από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε χρόνο για το 58ο έτος. Δηλαδή με 35 έτη το 2016, σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Με 35ετία το 2018, σύνταξη στα 60.

Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία από 19/8/2015, για να συνταξιοδοτηθούν με 35 έτη θα πρέπει να έχουν κλείσει και το 58ο έτος. Αν μείνουν για να συμπληρώσουν τα 37 έτη, τότε βγαίνουν πιο γρήγορα γιατί θα αποχωρήσουν με το όριο ηλικίας που θα ισχύει για το 55ο έτος. Για παράδειγμα, υπάλληλος με 35 έτη το 2016 και ηλικία 57 ετών θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που ισχύει αφού κλείσει το 58ο έτος. Κλείνει τα 58 το 2017 και το αντίστοιχο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι 59,6 ετών, οπότε θα αποχωρήσει εντός του 2019 γιατί τότε θα πιάσει το όριο των 59,6 ετών. Το 2019 όμως θα έχει 38 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τον συμφέρει να αποχωρήσει με τα 37 έτη που συμπληρώνει το 2018 και με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος που είναι 58,6 ετών.

Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 και συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή, το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το πότε κλείνουν οι ασφαλισμένοι το 58ο έτος έχοντας ταυτόχρονα και 36 έτη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 58 ετών το 2017, που συμπληρώνει όμως τα 36 έτη το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος το 2019, δηλαδή 60,6 ετών. Συμφέρει να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη με αίτηση ως τις 31/12/2016 γιατί θα επιβαρυνθούν με 6,67% του μισθού τους στο κόστος εξαγοράς, ενώ αν η αίτηση υποβληθεί από 1ης/1/2017, θα πληρώσουν με 20% των αποδοχών τους τον κάθε μήνα που αναγνωρίζουν.

 Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη στη συνταξιοδότηση. Το όριο ηλικίας καθορίζεται από το πότε κλείνουν και το 59ο έτος. Ασφαλισμένος που έχει 32 έτη το 2017 και γίνεται 59 ετών, το 2020, μπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη ώστε το 2020 να έχει και τα 37 έτη και να βγει στη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 61,3 ετών.

pinakaki-22-1300

pinakaki-23-1-1300

Από τα 56,6 η έξοδος για γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικούς.

Οσοι διορίστηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν με συνολικό χρόνο 30 έτη, εκ των οποίων τα 25 ως το 2010. Το όριο ηλικίας καθορίζεται από το έτος που κλείνουν τα 55 και έχουν αθροιστικά και τα 30 χρόνια υπηρεσίας. Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά ως το 67ο έτος, αν δεν αποχωρήσουν με άλλες ευνοϊκότερες διατάξεις (π.χ. 35ετία). Οσοι συμπληρώνουν τα 55 με 30 έτη το 2016 αποχωρούν στα 58. Οσοι έκλεισαν τα 55 το 2015, αλλά έχουν τα 30 έτη το 2017, αποχωρούν σε ηλικία 59,6 ετών, γιατί το 2017 είναι το έτος που έχουν αθροιστικά τις προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος, δηλαδή και τα 30 έτη και την ηλικία των 55.

Οσοι διορίστηκαν μετά την 1η/1/1983 και έχουν 25ετία ως το 2010 αποχωρούν με 30 έτη συνολικά και το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το 60ό έτος. Αν το 60ό έτος συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, η ηλικία συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 60,11 για το 2015, στα 61,9 για το 2016, στα 62,8 για το 2017, κ.ο.κ. Μπορούν όμως να αποχωρήσουν και με 35ετία με το όριο ηλικίας που θα ισχύει για τα 58.

Οι επιλογές εξόδου με διατάξεις δημοσίων υπαλλήλων για τους εκπαιδευτικούς

Οσοι συμπληρώνουν τα 25 έτη από το 2011 και μετά (ανεξάρτητα από το αν διορίστηκαν στην εκπαίδευση πριν ή μετά το 1983) συνταξιοδοτούνται όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα έχουν 36 ή 37 ή 40 έτη και ανάλογα από το αν έχουν ανήλικο παιδί για να αποχωρήσουν με τα όρια ηλικίας των γονέων δημοσίων υπαλλήλων.

Παράδειγμα:
• Εκπαιδευτικός με 25ετία το 2010 και πρόσληψη μετά το 1983. Αν κλείνει τα 60 το 2018 έχοντας τα 30 χρόνια το 2015, θα παραμείνει άλλα 3 χρόνια και 6 μήνες και θα αποχωρήσει με το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που είναι 63 ετών και 6 μήνες. Αν γίνει 60 ετών το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί στα 64 και 5 μήνες. Προσοχή: Αν συμπληρώσει 35ετία πριν από το 60ό έτος, θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με χαμηλότερο όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το πότε συμπληρώνει τα 58. Για παράδειγμα, αν έχει 35 έτη το 2020 και έκλεισε τα 58 το 2017, τότε θεμελιώνει δικαίωμα εξόδου στα 59 και 6 μήνες.

pinakaki-23-2-1300

Από τα 55 η έξοδος με ανήλικο παιδί

1. Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης ως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015 και όσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 και μετά, θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 και άνω.

2. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν από τα 55 και 56,6 ετών. Οσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 ως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 ως 67 ετών.

3. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο. Οσοι συμπληρώνουν τα 52 ή τα 55 από 19/8/2015 και μετά ακολουθούν τα νέα όρια ηλικίας. Δηλαδή, 52 ετών το 2016 σύνταξη στα 56,9 μήνες, 52 ετών το 2017 σύνταξη στα 58,5, 52 ετών το 2018 σύνταξη στα 60,2.

pinakaki-23-3-1300

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από το ένθετο «Ασφάλιση και συντάξεις» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου