Σε ισχύ τίθεται το πλαίσιο απόλυτης προστασίας σε 198 «Απάτητες Παραλίες», οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000 και στις οποίες θα απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.