Ελεύθερος Τύπος
SPORTS

Αλλάζει όψη ο αθλητισμός – Νόμος του κράτους το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια  το νομοσχέδιο του υπουργείου Αθλητισμού για την «αναμόρφωση  του θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή(Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Επί της Αρχής,  το νομοσχέδιο  ψηφίσθηκε από τη ΝΔ ενώ όλα τα άλλα κόμματα καταψήφισαν.  Το ίδιο και στο επίμαχο άρθρο που αφορά τα όρια ηλικία και θητείας των διοικήσεων των αθλητικών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών.

Η τροπολογία της κυβέρνησης που αφορά την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά και το πρόγραμμα κινήτρων σε επιχειρήσεις με μειώσεις μη μισθολογικού κόστους όπου μπορεί να οδηγήσει ως κίνητρο για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, ψηφίσθηκε από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, την καταψήφισε το ΚΚΕ ενώ με το «παρών» τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25.

Οι τόνοι της πολύωρης συζήτησης του αθλητικού νομοσχεδίου κινήθηκαν σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους βουλευτές της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, προσλαμβάνοντας μάλιστα ορισμένες φορές, η σύγκρουση  και προσωπικό χαρακτήρα.

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ξεχωρίζει η επιπλέον μείωση του ορίου ηλικίας στα διοικητικά συμβούλια ομοσπονδιών και σωματείων από τα 71 έτη στα 70, προχωρώντας σε εναρμόνιση με το όριο ηλικίας που έχει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Το ίδιο θα ισχύσει και για τα ΑμεΑ, καθώς, όπως διευκρινίζεται «οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία».

Αναλυτικά:
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

: «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

1.    Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 6 του άρθρου 1, μετά τις λέξεις «της τοιχοσφαίρισης,» προστίθενται οι λέξεις «της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας,».
2.    Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 2 του άρθρου 5, μετά τη φράση «της γενικής συνέλευσης» διαγράφεται η λέξη «ημερολογιακά».
3.    Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 2 του άρθρου 5, μετά τη λέξη «έτη» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της,».
4.    Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της εσωτερικής παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής : «Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας.  Ο αριθμός των αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου  που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος και στο καταστατικό της ομοσπονδίας προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος.»
5.    Στο τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6, μετά τη λέξη «εβδομηκοστού» διαγράφεται η λέξη «πρώτου».
6.    Στο τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6, διαγράφεται ο εντός παρενθέσεων αριθμός «(71ου)» και στη θέση του τίθεται εντός παρενθέσεων ο αριθμός «(70ου)»
7.    Το πέμπτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής : «Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία.»
8.    Το έκτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής : «Υποψηφιότητα που υποβάλλεται  κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη».
9.    Στην περ. α΄ της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8, η λέξη και ο αριθμός  «Πέντε (5)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό  «Τέσσερις (4)».
10.    Η περ. ε΄  της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής : «Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού».
11.    Στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8, διαγράφεται η φράση «στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.)».
12.    Στην περ. στ΄ της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8, μετά τη φράση «της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και» προστίθεται η φράση «της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο  καθώς και».
13.    Στην περ. α΄ της εσωτερικής παρ. 1 του άρθρου 9 η λέξη και αριθμός  «Πέντε (5)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό  «Τέσσερις (4)»
14.    Η περ. ε΄ της εσωτερικής παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής «Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου  για τον Αθλητισμό Υπουργού».
15.    Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της υποπαρ. 7 της εσωτερικής παρ. 8 του άρθρου 13 μετά τη φράση «προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα» προστίθενται οι λέξεις «επί του μεγαλύτερου ποσοστού».
16.    Στην εσωτερική παρ.1 του άρθρου 19 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., ο οποίος τιμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν της αμοιβής των δειγματοληπτών και του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης, οι βαρυνόμενοι καταβάλλουν το ποσό των εικοσιπέντε (25,00) ευρώ ανά δείγμα υπέρ ΕΣΚΑΝ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ελέγχων.»
17.    Ο τίτλος του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής : «Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020»
18.    Ο τίτλος του εσωτερικού άρθρου 143 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής : «Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020».
19.    Στην εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 27, μετά τη φράση «για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών»  προστίθενται οι λέξεις «ενώσεων και των».
20.     Στην εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 27, μετά τη φράση «της οικείας αθλητικής» προστίθενται οι λέξεις «ένωσης ή».
21.    Στην εσωτερική παρ. 2 του άρθρου 27, μετά τις λέξεις «των αθλητικών»  προστίθενται οι λέξεις «ενώσεων και των».
22.    Στην εσωτερική παρ. 2 του άρθρου 27, η ημερομηνία «31η.10.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2020».
23.    Στην εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 27 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2725/1999 (Α’ 121), λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.»
24.    Στην παρ. 7 του άρθρου 28, η ημερομηνία «20ης.12.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «4ης.12.2016».
25.    Στο τέλος της υποπερ. α΄ της περ. Α  της παρ. 8 του άρθρου 28, μετά τη  φράση «έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999» διαγράφεται η  φράση  «πριν από τη δημοσίευση του παρόντος» και στη θέση της τίθενται οι  φράσεις «: α) έως τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, β) εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.. πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος».
26.    Στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. β΄ της περ. Α της παρ. 8 του άρθρου 28, μετά τη  φράση «έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999» διαγράφεται η φράση «πριν από τη δημοσίευση του παρόντος» και στη θέση της τίθενται  οι  φράσεις  «: α) έως τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, β) εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.. πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος ».
27.    Στο άρθρο 28 προστίθεται παρ. 9 ως εξής : «9. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2020.».
28.    Στο άρθρο 28 προστίθεται παρ. 10 ως εξής : «10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021 οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύουν για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα  ή  1η έως 6η νίκη σε  πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020  και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν που κατέκτησε νίκη κατά τα έτη  2019 ή 2021.»
29.    Στην παρ. 2 του άρθρου 29 ο αριθμός «23» αντικαθίσταται από τον αριθμό «21».
30.    Στην παρ. 3 του άρθρου 29 μετά τη λέξη «ρυθμίζονται» προστίθεται η φράση «ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και του αναπληρωτή του στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, οι οποίες καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης,».

Η ομιλία Αυγενάκη

«Η μεταρρύθμιση που σήμερα υλοποιούμε είναι απαίτηση της αθλητικής οικογένειας. Από αύριο ξεκινά μία καινούρια ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, πιο φωτεινή και με περισσότερο οξυγόνο» τόνισε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του αθλητικού νομοσχεδίου. Ο κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαία» τη διοικητική ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών ομοσπονδιών και έκανε λόγο για αρτηριοσκληρωτικούς μηχανισμούς και έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικότητας στους αθλητικούς φορείς. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θέσπιση εκπροσώπησης -με δικαίωμα ψήφου- των αθλητών στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, ενώ υπογράμμισε ακόμη ότι η οικονομική ενίσχυση των σωματείων θα γίνει με καθαρά αγωνιστική και διαφανή κριτήρια (αριθμός αθλητών, αριθμός προπονητών, αριθμός αθλημάτων).

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο υφυπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων που έχουν προεγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων. «Το Μητρώο είναι προσβάσιμο σε όλους, αυτό σημαίνει συνέπεια και διαφάνεια» τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Αθλητισμού κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής:

«Τις προηγούμενες ημέρες, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση. Μια συζήτηση που επισήμανε διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις, αλλά, ταυτόχρονα, ανέδειξε συμφωνία απόψεων και θέσεων σε βασικά ζητήματα στον αθλητισμό.

Ο αθλητισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού της Ελλάδας, της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Ο αθλητισμός αποτελεί πηγή διαχρονικών αξιών που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τον πολιτισμό μας, όπως η ευγενής άμιλλα, η αριστεία, η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση. Ο αθλητισμός είναι μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Για τους αρχαίους Έλληνες, η καλλιέργεια του σώματος είναι εξίσου σημαντική με την καλλιέργεια του πνεύματος. Στην κλασσική Ελλάδα, οι δύο τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας ήταν ο αθλητισμός για το σώμα και η μουσική για το πνεύμα που περιλάμβανε τη φιλοσοφία, το θέατρο κλπ.

Βέβαια, και στη σύγχρονη Ελλάδα, “ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους” σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει στο Κράτος την υποχρέωση στήριξης του αθλητισμού.

Και βέβαια, ο αθλητισμός έχει κι άλλα δύο χαρακτηριστικά:

Πρώτον, οι επιτυχίες στον αθλητισμό μας ενώνουν ως λαό, δημιουργούν αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και ομοψυχίας. Και αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε ως χώρα, περισσότερο τώρα παρά ποτέ.

Δεύτερον, ο αθλητισμός φέρνει πιο κοντά τους λαούς ολόκληρου του κόσμου, καλλιεργεί πνεύμα ειρήνης, συνεργασίας μεταξύ των λαών και αποτελεί εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

Ο αθλητισμός, πέρα από την τεράστια πολιτιστική του αξία, είναι και μια μεγάλη και ισχυρή οικονομική βιομηχανία, με πολλές σημαντικές πτυχές και προοπτικές.

Οι πολιτικές της Κυβέρνησης για τον αθλητισμό είναι σχεδιασμένες σε συνδυασμό με τις πολιτικές μας για τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και την οικονομία, ως πυλώνα ανάπτυξης. Θέλουμε έναν αθλητισμό για τους πολλούς και κυρίως για τις επόμενες γενιές.

Στον αθλητισμό πρέπει να πιάσουμε τον μίτο του “ευ αγωνίζεσθαι” από την αρχή. Από αυτά που σημαίνει ο αθλητισμός. Από τις αξίες του αθλητισμού, ως πολύτιμο κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό. Οι πολιτικές μας για τον αθλητισμό περιλαμβάνουν, τόσο τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό, όσο και την άθληση για όλους.

Πριν μπω στην ουσία των θεμάτων και των διατάξεων του σημερινού μας νομοσχεδίου, να αναφερθώ συνοπτικά στην εικόνα του αθλητισμού στη χώρα μας:

Σήμερα έχουμε την βάση της αθλητικής ιεραρχίας, τον υγιή πυρήνα της αθλητικής δραστηριότητας στη χώρα μας, τους ίδιους τους αθλητές, τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι καταφέρνουν μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον, με προσωπικό μόχθο, με προσωπικό κόστος και υπερβάλλοντες εαυτόν, να φέρνουν διακρίσεις στη χώρα μας και όχι μόνο.

Βέβαια, γνωρίζω και αναγνωρίζουμε όλοι μας, ότι η οικονομική κρίση τα τελευταία 10 χρόνια χτύπησε βάναυσα τον αθλητισμό, όπως και πολλούς άλλους κλάδους. Και το λέω αυτό, γιατί δε θέλω να αδικώ τις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών ως προς τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, που είχαν να αντιμετωπίσουν και συνεχίζουν να λειτουργούν δύσκολα στην εποχή της πανδημίας. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος.

Στον αντίποδα, και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, έχουμε τους αθλητικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες), όπου η αρτηριοσκλήρωση των μηχανισμών τους, η έλλειψη πολλές φορές διαφάνειας και δημοκρατικότητας στο εσωτερικό τους και μια σειρά άλλων παθογενειών, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στον χώρο του αθλητισμού.

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, να υπάρξει ανανέωση. Είναι ανάγκη για “νέο άνεμο” στα αθλητικά πράγματα της χώρας μας. Είναι ανάγκη να “ανοίξουμε πανιά για την αθλητική ανάπτυξη, να φύγουμε μπροστά”.

Πλέον μιλούν γεγονότα, αθλητές, παράγοντες.

Ξεκαθαρίζω, δεν θέλω να είμαι άδικος και αφοριστικός προς την κορυφή του αθλητικού οικοδομήματος. Όμως θεωρώ πως η διοικητική ανανέωση, ο εκδημοκρατισμός και το νοικοκύρεμα των αθλητικών οργανισμών είναι απολύτως αναγκαία.

Θεωρούμε πως η φωνή της βάσης του αθλητικού οικοδομήματος πρέπει να ακούγεται και πως όλοι μαζί πλέον, την επόμενη ημέρα, με την εμπειρία των παλαιοτέρων και τη φρεσκάδα των νέων, να είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε τον αθλητισμό του μέλλοντος, όπως διαμορφώνεται σήμερα.

Όπως διαπιστώνετε, η αθλητική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, με τις μέχρι τώρα νομοθετικές και όχι μόνο πρωτοβουλίες, εξελίσσεται βήμα-βήμα και προχωράμε βάσει σχεδίου. Αυτή την εντολή έδωσε ο ελληνικός λαός στον Πρωθυπουργό της χώρας μας, Κυριάκο Μητσοτάκη! Αυτή την εντολή υλοποιούμε!

Με απόλυτη συνέπεια στα όσα είχαμε πει πάλι εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου μας τότε, το οποίο στην ουσία αποτελούσε την αρχή της αυτονόητης, για πολλά χρόνια, αθλητικής μεταρρύθμισης.

Απώτερος στόχος μας είναι ο αθλητισμός να βρίσκεται συνεχώς στα χέρια υγιών δυνάμεων, να εξυγιάνουμε το αθλητικό οικοσύστημα, να αναδειχθούν οι θετικές και αναπτυξιακές δυνάμεις, να δώσουμε καθαρό, φρέσκο οξυγόνο στις διοικήσεις των ομοσπονδιών, στους αθλητές και στις αθλήτριες, τη δύναμη να πάνε μπροστά και μαζί τους να συμπαρασύρουν κι άλλο νέο κόσμο.

Το σχέδιο νόμου, λοιπόν, που συζητάμε σήμερα αποτελεί αναγκαιότητα. Είναι μια μάχη με το αυτονόητο, μια τομή για τον αθλητισμό και απόδειξη αυτών είναι ότι το αγκάλιασαν φορείς, σωματεία, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, ερασιτέχνες αθλητές, παράγοντες. Η βάση του αθλητισμού, το υγιές κομμάτι του αθλητισμού, που και εμείς θέλουμε να το βοηθήσουμε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα, είναι αυτό που πολλοί συζητούσαν, επεδίωκαν, ήθελαν για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Και δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τις προθέσεις των προκατόχων μου, οι οποίοι έβρισκαν, όπως και εγώ, συγκεκριμένα συμφέροντα και ισχυρές δυνάμεις σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της κανονικότητας και του αυτονόητου.

Διότι, η αθλητική μεταρρύθμιση που βήμα-βήμα υλοποιούμε, είναι η επανάσταση του αυτονόητου!

Διότι πρέπει να είναι αυτονόητος ο περιορισμός των ισόβιων διοικήσεων στις αθλητικές ομοσπονδίες, είναι αυτονόητη ανάγκη ο περιορισμός των παραγόντων που χρησιμοποιούν το κάθε άθλημα για να αποκτήσουν βαρύτητα στην κοινωνία, παρά για να υπηρετούν το άθλημα και τους αθλητές. Πρέπει να είναι αυτονόητο να μπορούν να ενεργοποιηθούν, να προσφέρουν και από διοικητικά πόστα οι Ολυμπιονίκες, οι Παραολυμπιονίκες και οι Πρωταθλητές μας, εφόσον το επιθυμούν. Πρέπει να είναι αυτονόητο να θέλουμε να νοικοκυρέψουμε το αθλητικό τοπίο, να βάλουμε τάξη, πάντα με διαφανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας που υπήρχε στα αθλητικά σωματεία και να αποκτούν δικαίωμα του εκλέγειν μόνο τα ενεργά και νόμιμα ερασιτεχνικά σωματεία, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ.

Πρέπει να είναι αυτονόητο να στηρίζουμε έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δίδοντας απευθείας επιχορήγηση στα σωματεία. Η Κυβέρνησή μας, έπειτα από 12 χρόνια, το πράττει με τη διάθεση ποσού 12 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους, ποσό που θα διανεμηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια. Τα κριτήρια επιχορήγησης έχουμε πει ότι θα είναι αγωνιστικά: αριθμός αθλημάτων, αριθμός προπονητών, αριθμός αθλητών.

Πρέπει να είναι αυτονόητο να νομοθετεί η Πολιτεία φορολογικά και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα, μειώνοντας τώρα τον ΦΠΑ των εισιτηρίων φιλάθλων, μειώνοντας τη φορολογία συμβολαίων αθλητών και προπονητών, διευκολύνοντας ή καλύτερα παρακινώντας για χορηγίες και δωρεές.

Και δεν θα σταματήσουμε εδώ, με την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου. Όπως σας ενημέρωσα και τις προηγούμενες μέρες στην Επιτροπή, αμέσως μετά προχωράμε στην κατάθεση του επόμενου, το οποίο θα ρυθμίσει το τοπίο στη χώρα σε ό,τι αφορά τον τομέα της προπονητικής και των προπονητών, για τους οποίους επίσης θα δημιουργηθεί ψηφιακό Μητρώο στη ΓΓΑ, ενώ θα προσδιορίσει και θα καταγράψει και τις νέες τάσεις και μορφές αθλητισμού της εποχής. Τον εναλλακτικό αθλητισμό, τον μη αγωνιστικό, τον ψυχαγωγικό που αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑ και σειρά άλλων διατάξεων, όπως Λέσχες Φλάθλων, Πνευματικός αθλητισμός, Ειδικά αθλητικά σωματεία κ.ά.

Τώρα σχετικά, με το σημερινό νομοσχέδιο που συζητούμε, έχει δύο βασικούς πυλώνες:

1ος πυλώνας
Ενισχύουμε στην πράξη τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Με τις ρυθμίσεις που εισάγουμε, κάνουμε το αυτονόητο, λειτουργώντας για πρώτη φορά Μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Δηλαδή, για το αυτονόητο, που όλοι για πολλά χρόνια συμφωνούσαν, έπρεπε να έρθει η Κυβέρνησή μας να το πράξει! Όχι μόνο πλέον θα αναγνωρίζονται από την Πολιτεία, όχι μόνο θα έχουν δικαίωμα στην απευθείας οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, αλλά και όλα τα ενεργά και νόμιμα θα έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου. Θα έχουν ενισχυμένο ρόλο στην πορεία του αθλήματος. Δίνουμε δηλαδή δύναμη στη φωνή του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που αποτελεί τη βάση της αθλητικής πυραμίδας.

2ος πυλώνας
Δίνουμε ρόλο και λόγο στους ίδιους τους αθλητές, με πιο ενεργή και πιο ουσιαστική συμμετοχή στις διοικήσεις των ίδιων των Ομοσπονδιών τους. Για πρώτη φορά θεσπίζουμε την παρουσία και των αθλητών στις διοικήσεις με δικαίωμα ψήφου. Το είπαμε και το πράξαμε! Αν αυτό δεν αποτελεί τομή, τότε τι;

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο νόμου αποτελείται από 6 μέρη:

1) Κωλύματα – Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων: Διαφάνεια, Δημοκρατικότητα, Συμμετοχή!
* Παρατείνεται ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στις αθλητικές Ομοσπονδίες κατά 45 ημέρες. Οι εκλογές των αθλητικών Ομοσπονδιών μπορούν να διεξαχθούν το τελευταίο δίμηνο του έτους 2020 και το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021.
* Καθορίζεται επακριβώς το διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου, λογίζεται κάποιος ως “μη εν ενεργεία προπονητής”. Στους δύο μήνες από την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον, επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα και να μετέχει στο Δ.Σ., καθώς και σε καταστατικά όργανα Ένωσης/Ομοσπονδίας, αν ως αθλητής έχει κατακτήσει 1η ως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
* Απαγορεύεται ρητά η δια πληρεξουσίου συμμετοχή στις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων. Κάθε μέλος Διοίκησης συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο.
* Προς διασφάλιση του αδιαβλήτου των διαδικασιών των αρχαιρεσιών, ορίζεται ότι της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής στις αρχαιρεσίες προΐσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
* Οι εκλογές για ΔΣ διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα οι υποψήφιοι πρόεδροι και στο δεύτερο τμήμα τα υποψήφια μέλη. Ο εκλογέας σταυροδοτεί τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται ένα “σύστημα ενισχυμένης αναλογικής” και με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται φαινόμενα δυσλειτουργίας και αδυναμίας λήψης αποφάσεων που παρατηρούνται σε συστήματα “απλής αναλογικής”, όπως συμβαίνει σε πολλούς Δήμους σήμερα.
* Απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στα Σωματεία. Έχουν περιθώριο δύο ετών να την αποκτήσουν, ειδάλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από την Ένωση ή την Ομοσπονδία τους. Επίσης, έως ότου να την αποκτήσουν, μπορούν να μετέχουν σε αγωνιστικές δραστηριότητες κανονικά, αλλά όχι σε Πανελλήνιους αγώνες. Προστατεύουμε γονείς και αθλητές. Τέρμα στο καθεστώς ημινομιμότητας των ερασιτεχνικών σωματείων.
* Τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Κοινώς, ο νόμιμος έχει την εύνοια, ο παράνομος θα πρέπει να αποφασίσει τι δρόμο θα πάρει. Της τάξης ή της παράνομης λειτουργίας;
* Στις Γ.Σ. συμμετέχουν μόνο αθλητικά σωματεία-μέλη, τα οποία εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο, μέλος τακτικό του Δ.Σ..
* Ο εκλογικός κατάλογος περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο Σωματεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 142 του ν.4714/2020  και κατά τα δύο από τα τρία τελευταία χρόνια πριν από τις εκλογές, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με 8 τουλάχιστον αθλητές για ατομικά και 12 τουλάχιστον αθλητές για ομαδικά αθλήματα. Εξαλείφεται το φαινόμενο των σωματείων “σφραγίδων”, δηλ. σωματείων-“φαντασμάτων”, τα οποία ενώ δεν είχαν καμία αγωνιστική δραστηριότητα, παρόλα αυτά ως τώρα ψήφιζαν κανονικά στις εκλογές, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται σε αρκετές περιπτώσεις το εκλογικό αποτέλεσμα.
* Η Γ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει ταυτόχρονα διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις έδρες των Ενώσεων-μελών της. Επίσης στην ίδια συνέλευση αποφασίζει και την εκλογή των μελών των εφορευτικών επιτροπών. Επιπλέον και οι υποψήφιοι πρόεδροι δύνανται να διορίζουν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα μπορεί να μετέχει στην εκλογική διαδικασία ως παρατηρητής. Δηλαδή μεγαλύτερη διαφάνεια.
* Δίνουμε φωνή στους αθλητές, αφού εκπρόσωπός τους θα συμμετέχει στο Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.

2) Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες. Ενισχύουμε στην πράξη τον αθλητισμό ΑμεΑ
* Δίνουμε λόγο στους Παραολυμπιονίκες με τρεις έδρες στην διοίκηση της ΕΠΕ.
* Επιβραβεύουμε τους αθλητές-συνοδούς. Τους αξίζει μετά από τόσα χρόνια.
* Δικαιότερη και σύμφωνη με τις αρχές του αθλητισμού εκπροσώπηση στην ενδεκαμελή ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής των επιμέρους φορέων, ήτοι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ ΑμεΑ), της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) και των Παραολυμπιονικών. Στο εξής, η ΕΑΟΜ ΑμεΑ θα έχει τέσσερις εκπροσώπους στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, όσες και οι κατηγορίες αναπηριών. Αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών αθλητών-Παραολυμπιονικών σε τρία μέλη και με νομοτεχνική βελτίωση που θα καταθέσουμε στη συνέχεια εναρμονίζεται πλήρως το όριο ηλικίας των μελών της διοικήσεων ομοσπονδιών στην ΕΠΕ με αυτό των μελών της ΔΟΕ.
* Ενθαρρύνεται η σύσταση Ομοσπονδίας για το άθλημα του Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων: θα απαιτεί αποφάσεις τριών σωματείων για τη σύσταση. Διευκολύνουμε την εκκίνηση τους. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας!

3) Τροποποιήσεις διατάξεων για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό
* Τήρηση στην ΓΓΑ Μητρώου Προπονητών.
* Παράλληλη προπονητική δραστηριότητα των εν ενεργεία αθλητών σε άλλη κατηγορία από την οποία αγωνίζονται.
* Εισαγωγή της έννοιας του Εκπαιδευτή στα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας.
* Κατάργηση των κωλυμάτων μη αναγνώρισης της διάκρισης μαθητών-αθλητών, εφόσον η διάκριση αυτή επετεύχθη κατά το σχολικό έτος όπου η μεταγραφή έγινε από ένα Λύκειο σε άλλο, στα ομαδικά αθλήματα.
* Χορήγηση παροχών για εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και σε αρτιμελείς αθλητές-συνοδούς σε αγώνες ατόμων με αναπηρίες.

4)  Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Σύμβασης MAGGLIGEN/MACOLIN. Υλοποιείται η Εθνική Πλατφόρμα ενάντια στα “στημένα”.
* Συστήνεται η Εθνική Πλατφόρμα, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, αλλά και για τον συντονισμό των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.
* Διαβιβάζει στις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση και συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.

5) Αθλητικό Κέντρο Άγιος Κοσμάς.
Διασφαλίζουμε πλήρως τους εργαζομένους μας στον Άγιο Κοσμά. Η επένδυση στο Ελληνικό προχωρά! Εξασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων (69 άτομα), που απασχολούνται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά”.

6) Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι
Με απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, πολλαπλασιάζουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή πιο σωστά τα κλειστά προπονητήρια. Ρυθμίζεται η απαιτούμενη αδειοδότηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την τοποθέτηση σε δημοτικούς και δημόσιους ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους νέας γενιάς αεροϋποστηριζόμενων θόλων για τη στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνολικά, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί την επισφράγιση του πλαισίου της αθλητικής μεταρρύθμισης της Κυβέρνησής μας, της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με απώτερο στόχο να οδηγηθεί ο ελληνικός αθλητισμός σταθερά σε τροχιά βελτίωσης, να αναδείξει και να κινητοποιήσει ολοένα και περισσότερο τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του.

Το νοικοκύρεμα που επιχειρούμε, τα αυτονόητα που εφαρμόζουμε και δυστυχώς αποτελούσαν εκκρεμότητες πολλών ετών, η τάξη που αποκαθίσταται, με πλήρη διαφάνεια, στο αθλητικό τοπίο της χώρας μας, θα συντελέσουν στην απαιτούμενη ανανέωση και θα αναθερμάνουν το όραμα στην αθλητική οικογένεια για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη.

Ανανέωση, Διαφάνεια, Νοικοκύρεμα! Αυτή την εντολή λάβαμε στις εθνικές εκλογές, έναν χρόνο πριν. Αυτή τη στρατηγική ακολουθεί σε όλα τα θέματα ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την πορεία ακολουθούμε και εμείς υλοποιώντας τη 2η φάση της αθλητικής μεταρρύθμισης του αυτονόητου.

Δε σας κρύβω ότι διακατέχομαι από συγκίνηση. Συγκίνηση, διότι η μεταρρύθμιση που σήμερα υλοποιούμε, ήταν και είναι απαίτηση της αθλητικής οικογένειας, που ένα ολόκληρο χρόνο έχουμε έρθει πολύ κοντά και δουλεύουμε συντονισμένα και αρμονικά. Και είμαι συγκινημένος, διότι αυτό το πράττει η Κυβέρνησή μας. Με σθένος, με αποφασιστικότητα και με βαθιά πεποίθηση ότι από αύριο ξεκινά μια καινούργια μέρα για τον αθλητισμό μας. Μια μέρα φωτεινή, με περισσότερο οξυγόνο.

Και είναι στο χέρι όλων, σε αυτή εδώ την αίθουσα, να γίνετε, να γίνουμε, κοινωνοί αυτής της αλλαγής σελίδας στον αθλητισμό, με την ψήφο σας. Και να θυμάστε, ότι θετική ψήφος στο νομοσχέδιο σημαίνει να ακούγεται η φωνή του ερασιτεχνικού αθλητισμού, σημαίνει να ακούγεται η φωνή των πρωταγωνιστών, δηλαδή των αθλητών. Αρνητική ψήφος σημαίνει “κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου”».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Αυστραλία: Ποδοσφαιρίστριες κάνουν λόγο για κακοποίηση

Μαρίνα Μπενέκου

Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο της αθλητικής μεταρρύθμισης

Πέθανε ο θρυλικός σφυροβόλος Γιούρι Σέντιχ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Εκκίνηση από τον εγγονό του Μίκη Θεοδωράκη – Οι νικητές [εικόνες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μόνο εμβολιασμένοι στον μαζικό αθλητισμό – Συμμετοχή ανεμβολίαστων με αιτία και τεστ μόνο σε ποσοστό 5%

Λάμπρος Κατσαρός

Έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος και πλέον στοχεύει στην Παραολυμπιάδα του Παρισιού

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ψηφίστηκε το αθλητικό νομοσχέδιο στη Βουλή

Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία του νέου αθλητικού νομοσχεδίου

Άρση μέτρων: Έτσι «ξεκλειδώνει» η χώρα – Όλες οι ημερομηνίες του ανοίγματος

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom