ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Τσακίρης στον Ε.Τ.: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων»

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων, παρουσιάζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακί​​ρης, σε συνέντευξή του στον «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Οπως αποκαλύπτει, η σχετική πρόσκληση θα δει το φως της δημοσιότητας μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης, ανά επιχείρηση, δεν θα υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα διαρκέσει δύο μήνες.

Επιπλέον, προαναγγέλλει -για το προσεχές χρονικό διάστημα- τη δημιουργία ενός μικρού εγγυοδοτικού προϊόντος, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 450 εκατ. ευρώ, το οποίο θα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους.

Ο αρμόδιος υφυπουργός για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναφερόμενος στην πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ, επισημαίνει πως, έως σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, συνολικά, 5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των προγραμμάτων θα ανέλθει σε 8,6 δισ. ευρώ. Αποκαλύπτει, μάλιστα, πως το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζοντας τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς για ρευστότητα, αναλόγως των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων θα αποφασίσει -από τον καινούργιο χρόνο- αν θα «τρέξει» νέος κύκλος είτε του ΤΕΠΙΧ είτε του εγγυοδοτικού προγράμματος.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας; Θα αναζητηθούν περαιτέρω πόροι για να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση, θα συνεχιστούν;

Οι επιπτώσεις της πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης είναι τεράστιες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πρώτη μέρα βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση για να προφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα Υγείας, αλλά και για να στηρίξουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, με στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις, μέχρι να βγούμε όλοι μαζί όρθιοι και ακόμη πιο ενωμένοι από αυτήν την κρίση. Από την έναρξη σχεδόν της πανδημίας, σχεδιάσαμε και ενεργοποιήσαμε τρία σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία -Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας- που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του τρέχοντος ΕΣΠΑ και ιδίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ. Εως σήμερα, η συνολική στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τα προϊόντα αυτά προσεγγίζει τα 9,5 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμούμε ότι έως το τέλος του έτους η συνολική παροχή ρευστότητας θα ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, από το χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του υπουργείου Οικονομικών έχουν διοχετευθεί στην αγορά περί τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ η στήριξη των επιχειρήσεων, έως το τέλος του έτους και μέσω των πέντε κύκλων, αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει επέκταση της χρηματοδότησης και το 2021. Οσον αφορά τώρα στα δύο προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα εκταμιευμένα δάνεια έως σήμερα για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ προσεγγίζουν τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ για τον α’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας τα 3,2 δισ. ευρώ, παρέχοντας ρευστότητα σε 15.647 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και 5.204 μικρομεσαίες και 400 μεγάλες επιχειρήσεις, αντίστοιχα. Από τον νέο κύκλο των δύο αυτών χρηματοδοτικών εργαλείων -υποπρογράμματος 4 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και β’ κύκλου Ταμείου Εγγυοδοσίας- θα διατεθούν επιπλέον 3,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση περισσότερων από 20.000 ακόμη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική αξία αυτών των προγραμμάτων στα 8,6 δισ. ευρώ.

Εξετάζουμε καθημερινά τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς για επιπλέον ρευστότητα και είμαστε εδώ, αναλόγως των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, να συμβάλουμε από τη μεριά του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην επιπρόσθετη παροχή της από τον καινούργιο χρόνο με έναν νέο κύκλο είτε του ΤΕΠΙΧ είτε του εγγυοδοτικού προγράμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, δημιουργήσαμε και τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, μέσω ΕΣΠΑ πάλι, για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών κ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽και διορθεπιχειρήσεων, που έχει ενεργοποιήσει το σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας, αλλά και προσδώσαμε ευελιξία στο Ταμείο Υποδομών, που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατευθύνοντας πόρους του, ύψους αρχικά 160 εκατ. ευρώ, για επιδοτούμενα κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας.

Θα βγουν, άμεσα, νέα χρηματοδοτικά προγράμματα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της αγοράς για ρευστότητα; Και, αν ναι, σε ποιους θα απευθύνονται;

Στον άμεσο σχεδιασμό μας -και πιθανότατα μέχρι τα τέλη του έτους- είναι η δημιουργία ενός μικρού εγγυοδοτικού προϊόντος, προκειμένου οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα. Με την τραπεζική μόχλευση, ο συνολικός προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε περίπου 450 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκότερους όρους και μέγιστο δάνειο τις 50.000 ευρώ.

Και θα επακολουθήσουν ακόμη περισσότερα ευέλικτα και «έξυπνα» χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο με την ΕΑΤ όσο όμως και με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Επιτρέψτε μου, όμως, σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που καταφέραμε να διαδραματίζει σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, γεγονός που επισημάνθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 8η έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Ενδεικτικά, σημειώνεται σε αυτήν ότι οι κρατικές εγγυήσεις της τράπεζας οδήγησαν σε αύξηση 8,3% του ρυθμού των χορηγήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, ένα ποσοστό αύξησης που είχε να επιτευχθεί από τα μέσα του 2009.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Η πολύ στενή συνεργασία μας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, που επιτελεί ένα σπουδαίο έργο στο κομμάτι της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων σε γρήγορα αναπτυσσόμενες και καινοτόμους επιχειρήσεις, θα συνεχιστεί και μαζί θα στηρίζουμε απαρεγκλίτως την ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο για να σταθεί όρθια σήμερα αλλά και για να μετεξελιχθεί, όπως της αξίζει και μπορεί, σε πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική.

Σε τι επίπεδο βρίσκεται η απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και ποιος είναι ο ετήσιος στόχος μέχρι να κλείσει στο τέλος του 2023;

Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκεται σήμερα στο 53,23% (σε όρους κοινοτικής συνδρομής), όταν τον Ιούλιο του 2019 προσέγγιζε μόλις το 27,27%. Αυτή η προσωπική μας επιτυχία, επιτρέψτε μου να πω, είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη από τη 12η θέση τον Ιούλιο του 2019 στην 8η θέση σήμερα. Μάλιστα, στην υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συμπεριλαμβανομένων σε αυτές εκείνων που αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΠΑνΕΚ, η χώρα μας κατέχει την πρωτιά σε απορρόφηση με ποσοστό 66%.

Ολοι αυτοί οι πόροι, τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατευθύνθηκαν όχι μόνο στην άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, αλλά εξίσου στους καίριους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Επιτεύξιμος στόχος μας είναι μέχρι τον Δεκέμβριο το νούμερο αυτό να ξεπεράσει το 55%. Και αυτή είναι η πορεία που σκοπεύουμε να διαγράφουμε, μαζί με τους συνεργάτες μου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, της πραγματικής οικονομίας.

Πότε θα προκηρυχθεί η δράση του ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που θα αφορά στην επιδότηση καταστημάτων εστίασης, π.χ. εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ., για την τοποθέτηση θερμαστρών; Ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της (δικαιούχοι, όροι, προϋποθέσεις ένταξης κ.λπ.); 

Η νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ) που θα αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου θα βγει στις επόμενες δέκα ημέρες. Η σημαντική αυτή δράση, την οποία σχεδιάσαμε για να βοηθήσουμε όλες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με ασφάλεια, προβλέπει την ενίσχυσή τους με την προμήθεια μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη, με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά χώρο εστίασης να μην υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Να σας επισημάνω εδώ ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή η προμήθεια θερμαστρών που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά και για διάστημα δύο μηνών, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα: Ενα εστιατόριο ή μία καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας με 20 τ.μ. αυλή και 30 τ.μ. χρήση κοινόχρηστου χώρου, που με τον Ν. 4688/2020 μπορεί να φτάσει μέχρι τα 60 τ.μ., μπορεί να λάβει επιχορήγηση για προμήθεια έως 8 θερμαστρών και μέχρι 100 ευρώ εκάστη. Δηλαδή, αν αγοραστούν τρεις θερμάστρες με 60 ευρώ και πέντε με 110 ευρώ, δικαιούται συνολικά 680 ευρώ.

Ποιο είναι το μεγάλο «στοίχημα» για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ώστε να αποφευχθούν παθογένειες του παρελθόντος; Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, από την πλευρά της κυβέρνησης, για να διασφαλιστεί η πρόκληση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα έτη (π.χ. από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 2021-2027 κ.λπ.);

Ο σχεδιασμός μας για το νέο ΕΣΠΑ είναι ρεαλιστικά φιλόδοξος. Θα είναι ένα ΕΣΠΑ εμπροσθοβαρές, με λιγότερη γραφειοκρατία και ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Οι βασικοί πυλώνες του θα είναι η στήριξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, η ψηφιακή μετάβαση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής, η πράσινη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, η ολοκλήρωση στρατηγικών υποδομών και η δίκαιη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με στόχο τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το 2028.

Βεβαίως, αντίστοιχες με τις δράσεις που ενεργοποιήσαμε, κυρίως για την τόνωση της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα υλοποιηθούν μέσω των προγραμμάτων και της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, βάσει πάντοτε των διαμορφούμενων αναγκών.

Σας διαβεβαιώ, πάντως, πως το «παραδοσιακό» μοντέλο της μη αποτελεσματικής διάχυσης των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής έργων, μη έγκαιρης ωρίμανσης έργων, βεβιασμένων δράσεων και προγραμμάτων, επιπρόσθετης ελληνικής γραφειοκρατίας στην ήδη υπάρχουσα της Ευρώπης, αλλά και απουσίας ενδεχομένως μιας συνεκτικής και μακροχρόνιας πολιτικής, δεν θα επαναληφθεί.

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ, μαζί με του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, για μια ριζική μεταστροφή της εθνικής οικονομίας προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο εξωστρεφές και καινοτόμο, που ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει την Ελλάδα του μέλλοντος. Οντας σήμερα προσηλωμένοι στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, προετοιμαζόμαστε ταυτόχρονα και μεθοδικά για την επόμενη, καινούργια μέρα. Και αυτή η μέρα θα μας βρει τον έναν δίπλα στον άλλο και όλους μαζί νικητές και κερδισμένους.

Aπό την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Αλλάζουν όλα στο ΕΣΠΑ: Στις περιφέρειες η διαχείριση άνω του 30% των κονδυλίων – Που θα διοχετευτούν οι πόροι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέο ταμείο 80 εκάτ. για δημιουργία e-shop – 100% η επιδότηση για προτάσεις έως 5.000 ευρώ

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΣΠΑ-Εργαλειοθήκη: Νέα ευκαιρία χρηματοδότησης για μικρομεσαίους – Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΣΠΑ: Η κυβέρνηση σε 14 μήνες διπλασίασε το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων

Δημήτρης Ντόγκας

Άρθρο Τσακίρη στον Ε.Τ.: Μία νέα σελίδα για τη χώρα και ο δρόμος που μένει να διανύσουμε

Μιχάλης Μάρδας

Γιάννης Τσακίρης: Σηκώνει… μανίκια για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ανδρέας Ντίνης