ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αιτήσεις για αναδρομικά έως 11.250 σε 172.222 συντάξεις θανόντων [αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες]

Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφές φόρων, πτώση επιβαρύνσεων και παροχές επιδομάτων [πίνακες]

Κώστας Κατίκος

Αναδρομικά ως και 11.250 ευρώ με μια απλή αίτηση δικαιούνται να πάρουν όσοι λαμβάνουν συντάξεις θανόντων που ήταν εν ζωή στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και είχαν στην κύρια ή τις κύριες συντάξεις τους τις μειώσεις που επιστρέφονται λόγω αντισυνταγματικότητας.

Τα ποσά ξεκλειδώνουν με αιτήσεις που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, που ανοίγει εκτός απροόπτου σήμερα και θα μείνει σε λειτουργία ως τις 10 Δεκεμβρίου, ή και αργότερα αν χρειαστεί.

Αιτήσεις για αναδρομικά θανόντων θα υποβάλουν:

α) Οι επιζώντες σύζυγοι στους οποίους μεταβιβάστηκε η σύνταξη λόγω θανάτου από 11 Ιουνίου 2015 και μετά. Δεν θα κάνουν αίτηση όσοι κατέστησαν δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου μέχρι 10 Ιουνίου 2015, διότι το δικαίωμα σε αναδρομικά ξεκινά από 11/6/2015 και λήγει στις 12/5/2016 και αφορά τους κληρονόμους συνταξιούχων που είχαν τις μειώσεις στις συντάξεις τους για το εν λόγω διάστημα (11μηνο) και απεβίωσαν είτε μέσα στο 11μηνο των περικοπών είτε μετά τις 12/5/2016. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου μέχρι 10/6/2015 παίρνουν αναδρομικά όπως οι λοιποί συνταξιούχοι, αρκεί να είχαν στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 τις μειώσεις που επιστρέφονται. Προϋπόθεση για τις επιστροφές είναι να είχαν σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων (π.χ. θανάτου και γήρατος) πάνω από τα 1.000 ευρώ.

β) Τα τέκνα συνταξιούχων που απεβίωσαν είτε στο 11μηνο είτε μετά τις 12/5/2016, εφόσον σε αυτά είχε μεταβιβαστεί από κληρονομικό δικαίωμα μερίδιο της σύνταξης.

γ) Τα αδέλφια θανόντων συνταξιούχων, ή και άλλοι συγγενείς θανόντων συνταξιούχων στο 11μηνο ή και μετά τις 12/5/2016, εφόσον είναι νόμιμοι κληρονόμοι με ή χωρίς μερίδιο από τη σύνταξη του θανόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αιτήσεις θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στην εφορία για το TAXIS. Παράλληλα θα πρέπει να αναγραφούν τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων αποδεικνύεται το κληρονομικό δικαίωμα (π.χ. δήλωση φόρου κληρονομιάς, συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς). Σε περιπτώσεις ψευδών στοιχείων και αιτήσεων από πρόσωπα που ενδέχεται να εμφανιστούν ως κληρονόμοι για να πάρουν αναδρομικά, οι ποινές θα είναι αυστηρές και για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων θα γίνονται και έλεγχοι, ενώ θα υπάρχουν και δικλίδες ασφαλείας στην ίδια την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, τα προς διανομή αναδρομικά των κληρονόμων που θα πληρωθούν αφορούν σε 172.222 θανόντες συνταξιούχους που ήταν εν ζωή στο 11μηνο και είχαν τις μειώσεις που επιστρέφονται τώρα. Δεδομένου ότι αιτήσεις θα κάνουν όσοι έχουν κληρονομικό μερίδιο από τη σύνταξη του θανόντος, εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι από τους 172.222 θανόντες, και ίσως ξεπεράσουν και τους 250.000, διότι σε μια σύνταξη θανάτου θα αντιστοιχούν περισσότερα από ένα κληρονομικά μερίδια (π.χ. σύζυγος, τέκνα, ή και αδέλφια).

Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα μεγαλύτερα ποσά αναδρομικών ανά Ταμείο παίρνουν:

 1. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του Δημοσίου. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 11.254 ευρώ και το μέσο ποσό στα 990 ευρώ.
 2. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΙΚΑ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 5.839 ευρώ και το μέσο στα 623 ευρώ.
 3. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.778 ευρώ και το μέσο στα 1.992 ευρώ.
 4. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 4.010 ευρώ και το μέσο στα 908 ευρώ.
 5. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 10.284 ευρώ και το μέσο στα 647 ευρώ.
 6. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.167 ευρώ και το μέσο στα 1.438 ευρώ.
 7. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.895 ευρώ και το μέσο στα 1.881 ευρώ.
 8. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΔΕΗ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.109 ευρώ και το μέσο στα 1.915 ευρώ.
 9. Οι κληρονόμοι αναδρομικών από συνταξιούχους του ΝΑΤ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.054 ευρώ και το μέσο στα 1.153 ευρώ.

Πώς θα πληρωθούν τα ποσά -Παραδείγματα

Τα αναδρομικά σε όσους έχουν μερίδιο από σύνταξη λόγω θανάτου θα πληρωθούν ως εξής:

 • Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και απεβίωσε μετά τον Μάιο του 2016, οι δικαιούχοι της σύνταξής του (χήρα ή και τέκνα) θα πάρουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές της σύνταξης του θανόντος. ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο καθένας από τους κληρονόμους παίρνει τα αναδρομικά που αναλογούν στο μερίδιό του. Για παράδειγμα, αν έχουμε χήρα και δύο παιδιά, και αναδρομικά 3.000 ευρώ, θα τα μοιραστούν κατά 2/3 τα δύο τέκνα και 1/3 η μητέρα. Αν έχουμε μόνον τη μητέρα με σύνταξη θανάτου, τότε θα πάρει 3.000 ευρώ από τα αναδρομικά που εδικαιούτο ο θανών. Στην ουσία τα αναδρομικά των 3.000 ευρώ θα δοθούν εξ ολοκλήρου σε έναν ή περισσότερους δικαιούχους, βάσει μεριδίου.
 • Αν ο συνταξιούχος είχε αποβιώσει μέσα στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, τότε οι κληρονόμοι θα πάρουν αναδρομικά για όσους μήνες ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο αυτό υποβάλλοντας αίτηση, καθώς για το υπόλοιπο διάστημα κατέστησαν οι ίδιοι συνταξιούχοι και μόνον αν είχαν τις μειώσεις στη σύνταξη θανάτου παίρνουν αναδρομικά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2015 είχε τις μειώσεις για 6 μήνες (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2015). Αυτές τις μειώσεις δικαιούνται οι κληρονόμοι. Από Ιανουάριο 2016 ως και Μάιο 2016, που η σύνταξη θανάτου μεταβιβάστηκε σε κληρονόμους, οι κληρονόμοι δεν δικαιούνται αναδρομικά, εκτός και αν είχαν άθροισμα συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ και είχαν τις περικοπές.
 • Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε πριν τον Ιούνιο του 2015 και η χήρα είχε στη σύνταξη θανάτου τις μειώσεις του 11μήνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, τότε δεν θα κάνει καμία αίτηση γιατί τα αναδρομικά πάνε στην ίδια που είχε τις μειώσεις στο διάστημα αυτό.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ)

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟ 51.930 11.254,33 990,32
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 1.483 7.794,93 1.126,50
ΙΚΑ 49.601 5.839,12 623,6
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 964 2.017,24 293,67
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 864 2.987,42 577,8
ΤΣΠΗΣΑΠ 302 6.104,55 1.336,69
ΤΑΠΑΕ 82 4.484,95 973,62
ΤΣΠΕΤΕ 1.290 5.745,59 1.103,14
ΤΣΠΤΕ 685 4.484,95 1.210,49
ΤΣΠΠΑΤΕ 1.081 5.699,66 1.447,13
ΤΑΠΙΛΤ 265 4.569,62 1.010,93
ΤΑΠΕΤΒΑ 181 5.122,50 1.011,78
ΤΑΠΟΤΕ 6.014 7.167,83 1.438,31
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 14.604 10.284,23 647,8
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 2.758 3.707,32 478,46
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 196 3.921,88 725,78
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 3.707 4.010,97 908,1
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 4.257 7.778,44 1.992,67
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 3.391 6.895,35 1.881,44
ΤΣΠΕΑΘ 331 6.055,81 1.667,24
ΤΑΙΣΥΤ 88 3.864,82 973,28
ΤΣΕΥΠΑ 129 2.643,80 755,07
ΤΣΕΥΠΘ 10 3.238,37 1.266,41
ΤΑΤΤΑΘ 203 4.484,97 1.367,33
ΤΑΠ-ΔΕΗ 5.649 7.109,94 1.915,50
ΟΓΑ 4.521 1.726,07 242,48
ΟΠΣ-ΙΚΑ 3.218 3.779,92 622,28
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 51 3.642,23 1.521,21
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ 62 2.565,22 1.113,55
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 36 1.254,55 667,22
ΤΑΙΗΕΑΘ 11 10.286,52 6.266,29
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 4 1.356,18 615,71
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 34 4.655,97 885,72
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 11 1.214,98 521,55
ΝΑΤ 14.137 6.054,50 1.153,20
ΜΤΣ-ΣΥ 51 1.846,37 660,38
 • ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ποια λάθη διορθώνονται αυτόματα και ποια με νέα αίτηση

Λάθη έχουν γίνει στα αναδρομικά, αλλά όχι ανεξήγητα. Πολλοί συνταξιούχοι θεωρούν ότι πήραν λιγότερα επειδή αθροίζουν στα αναδρομικά που έπρεπε να λάβουν για το 11μηνο την ενιαία κράτηση των νόμων 4024 και 4051 που εμφανίζεται με ένα ποσό στα ενημερωτικά συντάξεων του ΙΚΑ, και όχι ξεχωριστά όπως θα έπρεπε. Απόρροια αυτής της καταγραφής, και λόγω του ότι οι συνταξιούχοι δεν γνωρίζουν επακριβώς τη μείωση του νόμου 4051, παρά βλέπουν ενιαίο ποσό κράτησης (π.χ. 50 ευρώ) για νόμο 4024 και 4051, είναι να θεωρούν ότι τα 50 ευρώ ανά μήνα κάνουν 550 ευρώ στο 11μηνο και αυτά έπρεπε να πληρωθούν για την επιστροφή κράτησης του νόμου 4051!

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, καθώς από τα 50 ευρώ της κράτησης, τα 40 ευρώ είναι η μείωση του νόμου 4024 που δεν έχει αναδρομικά και τα 10 ευρώ είναι η μείωση του νόμου 4051 που έχει αναδρομικά.

Το λάθος εδώ είναι ότι οι μειώσεις εμφανίζονται ως ένα ποσό ενώ θα έπρεπε να είναι δύο διαφορετικά ποσά. Οι μειώσεις του νόμου 4051 προκύπτουν αφού αφαιρεθούν οι περικοπές της ΕΑΣ και του νόμου 4024. Αυτό το μπερδεύουν οι συνταξιούχοι και πέφτουν σε σύγχυση.

Για παράδειγμα, σε μια τέτοια από τις πολλές περιπτώσεις φαίνεται συνταξιούχος να έχει κράτηση 40 ευρώ από τους νόμους 4024 και 4051 και να θεωρεί ότι έπρεπε να πάρει 40 ευρώ για 11 μήνες, πλην όμως τα δικαιούμενα αναδρομικά από το νόμο 4051 να είναι μόνον 5 ευρώ για 11 μήνες, ήτοι 55 ευρώ. Για να δει τη μείωση του νόμου 4051 θα πρέπει να αφαιρέσει την κράτηση λόγω ΕΑΣ. Στη συνέχεια να αφαιρέσει τη μείωση 20% στο τμήμα σύνταξης πάνω από τα 1.200 ευρώ (μείωση νόμου 4024) και μετά να υπολογίσει τη μείωση 12% στο τμήμα σύνταξης πάνω από τα 1.300 ευρώ (εδώ είναι η μείωση νόμου 4051). Ακολούθως επιβάλλεται η μείωση από νόμο 4093 (με ποσοστά 5% από τα 1.000 ως 1.500 ευρώ αθροίσματος συντάξεων, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% ως τις 3.000 ευρώ και 20% πάνω από τις 3.000 ευρώ).

Λάθη στον υπολογισμό αναδρομικών έγιναν σε συνταξιούχους που ανέλαβαν ή διέκοψαν απασχόληση στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. Επίσης σε συνταξιούχους που προήρχοντο από ειδικά ταμεία (τραπεζών) με προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, όπου εντοπίζονται διαφορετικά ποσά μεταξύ των κρατήσεων και των αναδρομικών. Λάθη ενδεχομένως να έχουν γίνει σε περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι είχαν επίδομα τέκνων μέσα στο 11μηνο και μετά τους διακόπηκε, χωρίς να έχουν αλλάξει οι αρχικές κρατήσεις.

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα λάθη θα διορθωθούν και με αίτηση από τους ενδιαφερομένους, αφού πρώτα ελέγξουν τις κρατήσεις του 11μήνου και τις επιστροφές.

Στελέχη του ε-ΕΦΚΑ μας μετέφεραν πάντως τη διαβεβαίωση ότι οι υπολογισμοί των αναδρομικών βασίστηκαν σε αναλυτικά στοιχεία και όπου εντοπίζονται λάθη, αυτά αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες (συνταξιοδοτηθέντες στο 11μηνο ή και μετά, εργαζόμενοι συνταξιούχοι κ.λπ.) που ήδη έχουν εντοπιστεί και θα διορθωθούν σταδιακά χωρίς αιτήσεις.

Από την έντυπη έκδοση

Ειδήσεις 

Αναδρομικά έως και 8.500 ευρώ πληρώνονται Νοέμβριο και Δεκέμβριο [παραδείγματα και νέοι αναλυτικοί πίνακες]

Ο πρώτος θάνατος ιεράρχη από κορωνοϊό και η ανησυχία της Ιεραρχίας για τα κρούσματα

Τουρκική φιέστα με προκλήσεις και παραλήρημα Ερντογάν στα Βαρώσια

Πολυτεχνείο: Τα τρία στάδια αποτροπής της ΕΛ.ΑΣ. στα σχέδια… ανυπακοής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: Αυξήσεις Ιούνιο – Ιούλιο και αναδρομικά 19 μηνών [πίνακες με τα νέα ποσά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις χηρείας: Αναστολή ενός μήνα στις μειώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Ψαλίδι… ΣΥΡΙΖΑ σε 5.500 συντάξεις χηρείας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά: «Κλείδωσαν» επιστροφές έως 10.296 ευρώ σε δικαιούχους Δημοσίου – απόστρατους [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Ερχονται νέα αναδρομικά για 1,5 εκατ. συνταξιούχους – Πώς και πότε θα τα πάρουν οι δικαιούχοι [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά: Απόφαση-πιλότος για 400.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Διαγράφονται οριστικά φόροι και πρόστιμα σε 70.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Αναδρομικά 1.056 έως και 31.080 ευρώ για 200.000 ένστολους από τον Ιούνιο [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις και αναδρομικά: Από Ιούνιο οι αυξήσεις – Ποιοι θα πληρωθούν πρώτοι

Ελεύθερος Τύπος Newsroom