Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις έως 23 Μαρτίου για 143 προσλήψεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν σαράντα τριών (143) ατόμων για τις δράσεις του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα).

Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του ΦΚΘ στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΙ 13
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 20
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 10
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΔΕΒΟΗΘΟΙΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / INFO DESKS 8
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1
ΔΕΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 23
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 4
ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ PITCHING FORUM 1
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1
ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11
ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5
ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 2
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
ΠΕΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
ΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ/ INFO DESKS 1
8 εκπαιδευτές στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Δράσεις υποστήριξης με στόχο ανάπτυξη δομών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα» της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον Αξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής:

1 ΠΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Θεατρολόγων, 1 ΠΕ Συμβούλων Επιχειρηματικότητας, 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Μάγειρων-ΣΕΦ, 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Αγγειοπλαστών, 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Αργυροχρυσοχόων, 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Μουσικών, 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Ζωγράφων, 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Φωτογράφων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, Τ.Κ. 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κυρίας Βασιλειάδου Κορνηλίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054107, 213- 2054252).

Υποβολή δικαιολογητικών από υποψήφιους για την προκήρυξη 3Κ/2020

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΝΠΙΔ, σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ) και επειδή, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των προηγουμένως κληθέντων υποψηφίων της ανωτέρω κατηγορίας, δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι έπονται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 3Κ/2020 – Κατηγορία ΠΕ, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 24 Μαρτίου 2021.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

2.424 προσλήψεις μονίμων – Οι 5 διαγωνισμοί που θα τρέξουν το Φθινόπωρο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 3.955 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι – Όλες οι προκηρύξεις και οι θέσεις εργασίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΣΕΠ: Μέσα στο καλοκαίρι οι αιτήσεις για 259 μόνιμους σε υπ. Οικονομικών και ΚΕΠ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλήνιες 2021: «Παράθυρα» στην αγορά εργασίας με ειδικότητες νέας εποχής

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίσημο: Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Οι ανακοινώσεις Κικίλια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ενισχύεται το ΕΣΥ με 4.000 προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών – Εντός του 2021 η προκήρυξη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι προκηρύξεις που «τρέχουν» – Εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom