ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Στα «σκαριά» τέσσερις προκηρύξεις για 181 μόνιμες θέσεις – Σε ποιους φορείς θα γίνουν οι προσλήψεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί υπό έκδοση που αναμένεται να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ενας από αυτούς βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο από χθες και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει ΦΕΚ. Ετοιμες είναι οι προκηρύξεις για 181 θέσεις μόνιμου και επιστημονικού προσωπικού σε φορείς όπως Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συνήγορος του Καταναλωτή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.ά.

Δείτε αναλυτικά ποιοι διαγωνισμοί είναι στα «σκαριά»:

1.Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 1Κ/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (υπουργείο Εθνικής Αμυνας).

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ μηχανικών/ ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, 1 ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, 1ΠΕ περιβάλλοντος/χημικός ναυτιλίας, 2 ΤΕ μηχανικών/ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ μηχανικών/μηχανολογίας, 2 ΤΕ μηχανικών/ναυπήγησης, 1 ΤΕ ναυτικών/μηχανικός εμπορικού ναυτικού, 1 ΔΕ ναυτικών/μηχανικών εμπορικού ναυτικού, 3 ΔΕ τεχνικού/δομικών έργων/ξυλουργικών εργασιών, 1 ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας/ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκίνητων-οχημάτων, 7 ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας/ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ τεχνικού/μηχανολογίας /αμαξωμάτων, 4 ΔΕ τεχνικού/μηχανολογίας/θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ τεχνικού/μηχανολογίας/μηχανών και συστημάτων αυτοκίνητων-οχημάτων, 13 ΔΕ τεχνικού/μηχανολογίας/ναυπηγικής βιομηχανίας, 4 ΔΕ τεχνικού/μηχανολογίας /συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών- κατεργασιών (αμμοβολιστής), 3 ΔΕ τεχνικού (βαφέας μετάλλων-υφαλοχρωματιστής), 12 ΔΕ τεχνικού (ελασματουργός), 2 ΔΕ τεχνικού (ηλεκτροσυγκολλητής) και 3 ΔΕ τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού.

2. Νέα προκήρυξη της Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 33 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς: 10 θέσεων στο «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, 10 θέσεων στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 13 θέσεων στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας.

3. Διαγωνισμός 57 ατόμων για τους φορείς: Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 27 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1 θέση ΠΕ Μουσειολόγων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 θέσεις ΔΕ κατηγορίας, ΟΠΕΚΕΠΕ 2 θέσεις ΠΕ κατηγορίας, υπουργείο Εξωτερικών 23 θέσεις ΠΕ κατηγορίας και Επιμελητήριο Εύβοιας 2 θέσεις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας.

4. Προκήρυξη 23 θέσεων ως εξής: Επιτροπή Ανταγωνισμού πλήρωση 14 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ), Συνήγορος του Καταναλωτή 2 θέσεις ΕΕΠ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πλήρωση 7 θέσεων ΕΕΠ.

40 άτομα στον Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ’ (Ο) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ’ (Ο) & Δ’ (D) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. επικοινωνίας 2132044906, 2132044930).

5 θέσεις στον Δήμο Σπετσών

Ο Δήμος Σπετσών ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαριστές) και 1 ΥΕ Εργατών Υδρευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Σπετσών, Τ.Κ. 180 50, Σπέτσες, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού στην κ. Κωνσταντίνα Μουζάκη (τηλ. επικοινωνίας 22983 20025).

4 στον Δήμο Στυλίδας

Ο Δήμος Στυλίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Ζητούνται: 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και 3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, απευθύνοντάς τη στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, οδός Ελ. Βενιζέλου 31 – Στυλίδα (πληροφορίες: Βασίλειος Στεργίου, τηλέφωνο 2238350109), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail [email protected], εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας, ήτοι έως 20.01.2021.

Μηχανικός στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Μηχανικού Εργων Υποδομής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Εργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Τηλ. επικοινωνίας 22653 50513.

19 τεχνίτες στον Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ τεχνιτών συντήρησης επισκευής οικοδομικών εργασιών, 1 ΔΕ χειριστών μηχανήματων JCB, 2 ΔΕ χειριστών γεωργικού ελκυστήρα, 12 ΥΕ γενικών καθηκόντων, 1 ΥΕ βοηθών πλακάδων και 2 ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] ή έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού στη διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ. 41500, Νίκαια.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες για καριέρα στο εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων: «Τρέχουν» 700 προσλήψεις μέσω κοινωφελούς εργασίας – Δικαιούχοι 7 κατηγορίες ανέργων

Δημήτρης Ντόγκας