ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
TECH & SCIENCE

H «Μηχανή του Χρόνου» επιταχύνει!

Απίστευτο βίντεο: Η μητέρα του ζήτησε να προσέχει και μετά τον τράκαρε

Newsroom eleftherostypos.gr

Tο εμβληματικό ευρωπαϊκό έργο Time Machine, το οποίο θα λειτουργεί ως Google του παρελθόντος, ένα γνήσιο τέκνο της «ψηφιακής επανάστασης», που θα μας προσφέρει ταξίδια στον ιστορικό χρόνο, με στόχο να ανασυνθέσει τη μακρά και πολυπολιτισμική ιστορία της Ευρώπης, επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης του.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση των ελληνικών φορέων -εταίρων του ευρωπαϊκού μεγάλης κλίμακας ερευνητικού έργου «Time Machine – Η Μηχανή του Χρόνου». Η συνάντηση διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», υπό τον συντονισμό των εθνικών εκπροσώπων της Ελλάδας, Ελένης Γαλιώτου, καθηγήτριας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Βασίλη Γάτου, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και Έλενας Παπαλεξίου, επίκουρης καθηγήτριας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων ελληνικών φορέων – εταίρων του «Time Machine»:

●Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής, και τα στελέχη δρ Μιχάλης Γερόλιμος, Αγγελική Δημητρομανωλάκη και Ευτυχία Κουφάκου

●Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: δρ Δημήτριος Βαρουτάς, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και προσφάτως αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Παναγιώτης Καδδάς και δρ Θωμάς Κονιδάρης

●Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση: Βασίλειος Σουλικιάς

●Σύμπραξη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Pi Τech και Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων»: Ευγενία Μωυσίδου

●CREARCH-Creative European Archives as Innovative Cultural Hubs: δρ Αύρα
Ξεπαπαδάκου

●Innovation in Research and Engineering Solutions: Μαριτίνη Καλογερίνη.
Επίσης συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι εκπρόσωποι των ακολούθων φορέων – εταίρων του «Time Machine»

●Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: δρ Ιωάννης Πρατικάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

●Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης: δρ Μιχάλης Σφακάκης, αναπληρωτής καθηγητής, του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

●Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας: δρ Κωνσταντίνος Κώτης, επίκουρος καθηγητής, δρ Γεώργιος Καρυδάκης, επίκουρος καθηγητής

●Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: δρ Κώστας Βασιλάκης, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στη συνάντηση είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον δρα Οδυσσέα Καρτάλο, σύμβουλο έρευνας και καινοτομίας, συνεργαζόμενο με την εταιρεία Schuman Associates, η οποία συνέπραξε ενεργά με το έργο «Time Machine» κατά τη φάση κατάρτισης και υποβολής της ερευνητικής πρότασης. Ο δρ Καρτάλος παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους και τους κεντρικούς άξονες του έργου και αναφέρθηκε στην πορεία και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του «Time Machine Organization».
Στη συζήτηση συνέβαλαν εποικοδομητικά οι Δημήτριος Βαρουτάς, Κώστας Βασιλάκης, Ελένη Γαλιώτου, Βασίλειος Γάτος, Ευγενία Μωυσίδου, Έλενα Παπαλεξίου, Ιωάννης Πρατικάκης, Βασίλειος Σουλικιάς, Μιχάλης Σφακάκης και Φίλιππος Τσιμπόγλου, με σύντομες παρουσιάσεις ερευνητικών έργων σχετικών με το «Time Machine», τα οποία διαχειρίζονται επιτυχώς οι φορείς που εκπροσωπούν.

Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική δημιουργίας μιας τοπικής-εθνικής «Μηχανής του Χρόνου». Στο παραπάνω πλαίσιο διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και ιδέες, αλλά και προβληματισμοί σχετικά με το θεματικό εύρος ενός τέτοιου καινοτόμου εγχειρήματος, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησής του μέσω των Εθνικών Συμπράξεων -Partnerships.

Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι συμφώνησαν να προγραμματιστεί μία επόμενη συνάντηση την άνοιξη 2020, κατά την οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν οι προτάσεις στην κοινή προσπάθεια να δημιουργηθούν συγκλίσεις και να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων.

Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι του «Time Machine» στην Ελλάδα,

Ελένη Γαλιώτου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, [email protected]

Βασίλειος Γάτος, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», [email protected]

Έλενα Παπαλεξίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, [email protected]

Περισσότερα για το έργο «Time Machine»:

• https://www.timemachine.eu/

• https://www.timemachine.eu/ambassadors