Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 5 μυστικά για αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές [πίνακας]

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις, ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά Τα 5 μυστικά για αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές [πίνακας]

Γιώργος Παλαιτσάκης

Αφορολόγητες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου και οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών μέχρι 800.000 ευρώ, καθώς επίσης και οι δωρεές χρηματικών ποσών έως 800.000 ευρώ μεταξύ συζύγων ή μερών συμφώνων συμβίωσης ή από παππούδες – γιαγιάδες προς εγγόνια ή από παιδιά σε γονείς.

Δηλαδή το πολύ υψηλό νέο αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ δεν θα ισχύει μόνο για γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων προς τέκνα και λοιπούς στενούς συγγενείς.

Ουσιαστικά από την 1η/10/2021 θα ισχύει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ στη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων, μετοχών, ομολόγων, λοιπών χρηματοοικονομικών ή αποταμιευτικών – επενδυτικών προϊόντων κ.λπ.) και των χρηματικών ποσών που μεταβιβάζονται εν ζωή από κάθε γονέα σε κάθε παιδί, από τον ένα σύζυγο στον άλλον, από το ένα μέρος συμφώνου συμβίωσης στο άλλο, από παππού ή γιαγιά προς εγγόνι ή από παιδί σε γονέα. Το αφορολόγητο ειδικά στις γονικές παροχές θα ισχύει ανά γονέα, κάτι που σημαίνει ότι και από τους δύο γονείς θα μπορούν να γίνουν εν ζωή προς κάθε παιδί αφορολόγητες παροχές περιουσιακών και χρημάτων μέχρι συνολικού ποσού 1.600.000 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος:

1 Από την 1η/10/2021 αυξάνεται από 150.000 σε 800.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων ανά γονέα και για δωρεές περιουσιών προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, δηλαδή συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Πάνω από το αυξημένο αυτό αφορολόγητο όριο θα ισχύει συντελεστής φόρου 10%.

 2 Το αυξημένο αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ θα αφορά τόσο την ακίνητη περιουσία όσο και την κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, σκάφη, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).

 3 Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα ωφεληθούν ουσιαστικά όσοι μεταβιβάσουν εν ζωή ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους ή στους/στις συζύγους τους. Κι αυτό διότι -σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία- οι γονικές παροχές περιουσιών καθώς και οι δωρεές περιουσιών προς εγγόνια, συζύγους ή γονείς φορολογούνται μόνο εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η συνολική αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας ξεπερνά τα 150.000 ευρώ. Η δωριζόμενη περιουσία φορολογείται σήμερα κλιμακωτά:

* με 1% για το τμήμα της αξίας της από τα 150.000,01 έως τα 300.000 ευρώ,

* με 5% για το τμήμα της αξίας της από τα 300.000,01 έως τα 600.000 ευρώ και

* με 10% για το τμήμα της αξίας της άνω των 600.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, από την 1η/10/2021 που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο:

* Σε κάθε περίπτωση γονέα που θα μεταβιβάσει εν ζωή στο παιδί του περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ, το παιδί θα γλιτώσει από την πληρωμή φόρου έως 1.500 ευρώ.

* Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία γονέας θα μεταβιβάσει εν ζωή σε παιδί του περιουσιακά στοιχεία αξίας από 300.000,01 έως 600.000 ευρώ, το παιδί θα γλιτώσει από την πληρωμή φόρου από 1.500 έως 16.500 ευρώ.

* Σε περίπτωση γονέα που θα μεταβιβάσει εν ζωή σε παιδί του περιουσιακά στοιχεία αξίας από 600.000,01 έως 800.000 ευρώ, το παιδί θα γλιτώσει από την πληρωμή φόρου από 16.500 ευρώ έως 36.500 ευρώ.

* Σε κάθε περίπτωση γονέα που θα μεταβιβάσει εν ζωή σε παιδί του περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 800.000 ευρώ, το παιδί θα γλιτώσει από την πληρωμή φόρου 36.500 ευρώ.

4 Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ θα ισχύσει και για γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών προς τέκνα, εγγόνια, συζύγους ή γονείς, οι οποίες φορολογούνται σήμερα με 10% από το πρώτο ευρώ, εκτός εάν τα χρήματα δίδονται από γονείς προς τέκνα και προορίζονται για αγορά πρώτης κατοικίας από τα τέκνα, οπότε στην περίπτωση αυτή ισχύει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ. Η επέκταση του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ και στις χρηματικές γονικές παροχές και στις χρηματικές δωρεές προς εγγόνια, συζύγους ή γονείς θα έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή των μεταβιβαζόμενων χρηματικών ποσών μέχρι του ύψους των 800.000 ευρώ από τον ισχύοντα σήμερα φόρο 10%. Συνεπώς, από την 1η/10/2021 μια γονική παροχή χρηματικού ποσού 200.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνεται πλέον με φόρο, ενώ σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 20.000 ευρώ.

Εάν τα χρήματα προορίζονται για την αγορά πρώτης κατοικίας από τέκνο, τότε θα υπάρχει όφελος μόνο για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 ευρώ. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις το όφελος θα ισοδυναμεί με το 10% του τμήματος του ποσού πάνω από τα 150.000 ευρώ. Π.χ. αν το δωριζόμενο ποσό είναι 200.000 ευρώ, τότε ο φόρος που θα γλιτώνει ο αποδέκτης θα είναι ίσος με το 10% των 50.000 ευρώ, δηλαδή 5.000 ευρώ.

5 Για τις κληρονομιές περιουσιακών στοιχείων προς τέκνα, συζύγους, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εγγόνια ή γονείς, η φορολογική κλίμακα δεν αλλάζει από την 1η/10/2021. Θα εξακολουθεί δηλαδή να ισχύει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές φόρου 1% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας από τα 150.000,01 έως τα 300.000 ευρώ, 5% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας από τα 300.000,01 έως τα 600.000 ευρώ, και 10% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας πάνω από τα 600.000 ευρώ.

 ΠΟΜΙΔΑ

 Διπλό… καμπανάκι

Για ριζοσπαστικότητα του μέτρου που αφορά στις γονικές παροχές και στις δωρεές έκανε λόγο σε χθεσινή της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως σε επικοινωνία της με τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, διευκρινίστηκε ότι η σημαντική ελάφρυνση της γονικής παροχής έχει στόχο να υπερτερεί ουσιωδώς σε σχέση με τη φορολογική μεταχείριση της κληρονομικής διαδοχής. Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι η ισχύς του νέου μέτρου αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2021, ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι να επωφεληθούν από τις ισχύουσες και κατά κανόνα χαμηλότερες τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Ωστόσο, όπως επισήμανε στην ίδια ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, η πρόθεση πολλών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες να προχωρήσουν σε συμβολαιογραφικές πράξεις γονικών παροχών εντός της προθεσμίας της 31ης/12/2021 ώστε να επωφεληθούν από το διπλό αυτό κίνητρο που δίνει το υπουργείο Οικονομικών για το σύντομο αυτό διάστημα, προσκρούει σε δύο σημαντικά εμπόδια:

α) Στο ότι από την 1η/10/2021 αρχίζει η υποχρεωτική ισχύς της λεγόμενης «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου», η οποία συνεπάγεται υπέρμετρη γραφειοκρατία, χρονοτριβή για την εξεύρεση των πάμπολλων απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, αλλά και απροσδιόριστο κόστος σύνταξής της.

β) Στο ότι δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων στους δήμους της χώρας, οι οποίοι για όσους πολίτες διαπιστώνουν τώρα την ανάγκη δήλωσής τους, σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα, ζητούν αναδρομικά τέλη έως και 13 ετών, με προσαυξήσεις που φθάνουν έως και το 200%!

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επιτραπεί μέχρι την 31η/12/2021 η σύνταξη συμβολαίων με απλή «βεβαίωση μηχανικού» και την άμεση ενεργοποίηση της πλατφόρμας αδήλωτων εμβαδών ακινήτων.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η/10/2021

(τα ποσά σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΜΕΧΡΙ

30/9/2021

ΑΠΟ

1ης/10/2021

ΜΕΧΡΙ

30/9/2021

ΑΠΟ

1ης/10/2021

50.000 0 0 0 5.000 0 -5.000
100.000 0 0 0 10.000 0 -10.000
150.000 0 0 0 15.000 0 -15.000
200.000 500 0 -500 20.000 0 -20.000
300.000 1.500 0 -1.500 30.000 0 -30.000
500.000 11.500 0 -11.500 50.000 0 -50.000
800.000 36.500 0 -36.500 80.000 0 -80.000
1.000.000 56.500 20.000 -36.500 100.000 20.000 -80.000

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Πότε και ποιους συμφέρουν οι μεταβιβάσεις – Τα SOS για αγορές, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αφορολόγητο σε γονικές παροχές: Πόσα γλιτώνουμε στις μεταβιβάσεις [παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Οδηγός για δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα χαράτσια για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές

Δημήτρης Κατσάκος