ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρήσεις: Στην τελική ευθεία η χρηματοδότηση 1.500 έργων – Οι προθεσμίες για αιτήσεις ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό

Παπαθανάσης στον ΕΤ: Στόχος μας να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες!

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Το… ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών για την υλοποίηση άνω των 1.500 έργων του τρέχοντος αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016), από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, είναι ψηλά στην ατζέντα του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, με τους στόχους για το 2021.

Αλλωστε, η ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους είναι γενικότερα στο κυβερνητικό «ραντάρ», καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναγνωρίσει πως δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Ειδικότερα για τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια, η προσπάθεια να περάσουν από τα χαρτιά στην πράξη ξεκίνησε το 2020.

Οπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον «Ε.Τ.» της Κυριακής: «Βρήκαμε έργα, τα οποία τα επιταχύνουμε, ώστε σε 90 ημέρες να μπορούν να “παίρνουν” την υπαγωγή».

Η σύντμηση του μέσου όρου υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων από περίπου 22 μήνες (670 ημέρες) σε 3 αποτελεί προσωπικό στοίχημα του ίδιου. Προαπαιτούμενα για να καταστεί γεγονός είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου.

Αλλωστε, τα γραφειοκρατικά κωλύματα δεν καθυστερούν μόνο την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, λειτουργούν αποθαρρυντικά στην απόφαση αρκετών ενδιαφερομένων να εκκινήσουν τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως από τη μείωση του χρόνου υπαγωγής το όφελος θα είναι διπλό, καθώς θα δρομολογηθεί η άμεση υλοποίηση πλήθους έργων, γεγονός που θα λειτουργήσει ως κίνητρο για ακόμη περισσότερες επενδύσεις.

Η παραπάνω «φιλοσοφία» θα διατρέχει και το νομοσχέδιο για τις Ιδιωτικές και Στρατηγικές Επενδύσεις που έχει στα… σκαριά το υπουργείο.

Με σκοπό τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιάζεται να δοθούν αρμοδιότητες σε μη κρατικούς φορείς. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει ήδη σε εφαρμογή του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» (ν. 4635/2019), με τη διενέργεια ελέγχων για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος αναπτυξιακού νόμου (4399/2016), καθώς και αυτών των προηγούμενων (ν. 3908/2011, ν. 3299/2004 και ν. 2601/1998) από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρίες.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι περιφέρειες, αφού ειδικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις το ν/σ θα περιλαμβάνει διατάξεις βάσει των οποίων η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δεν θα γίνεται μόνο από τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και από τις περιφερειακές.

Οσον αφορά γενικότερα στο επενδυτικό κλίμα, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι παρά την υγειονομική κρίση το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών τόσο από Ευρώπη όσο και από ΗΠΑ παραμένει σταθερό.

Ενας από τους τομείς ενδιαφέροντος που ξεχωρίζει είναι αυτός της υψηλής τεχνολογίας. Κάτι που το αποδίδει σε δύο βασικούς λόγους: «στο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει και διατηρεί η κυβέρνηση και στο καλό εργατικό δυναμικό της χώρας στο συγκεκριμένο πεδίο». Ακόμη, κοινοποίησε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών και άλλων καινοτόμων προϊόντων.

Το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας, όπως διαμορφώνεται, μπορεί να συναγωνιστεί, πλέον, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, αυτό χωρών όπως η Πολωνία και η Τσεχία.

Τα τρία ανοιχτά καθεστώτα

Ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων είναι τρία καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016). Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 525 εκατ. ευρώ.

Τα 255 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης «φοροαπαλλαγή» και τα υπόλοιπα 270 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι δε αιτήσεις υποβάλλονται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Τα καθεστώτα και τα βασικά χαρακτηριστικά τους:

1.Γενική επιχειρηματικότητα

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς: 250.000 ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις: 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ,

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 31 Μαρτίου 2021.

2. Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Το καθεστώς έχει προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ και αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, με ετήσιο κύκλο εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

α. για μικρές επιχειρήσεις: 150.000 ευρώ,

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει, επίσης, στις 31 Μαρτίου 2021.

3. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς: 250.000 ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις: 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ,

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδήσεις 

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανέβασαν ρολά τα καταστήματα με «κύμα» προσφορών – Μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Πληρωμές με αναδρομικά για 30.000 νέες συντάξεις κάθε μήνα [νέοι αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Ανοιχτά από σήμερα λιανεμπόριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής – Πώς θα ψωνίζουμε, τι SMS απαιτείται για τις μετακινήσεις

Τανάγρα: Ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές του πρωτότυπου αναβαθμισμένου F-16V της Π.Α.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

ΗΠΑ: Γενναιόδωρος εστιάτορας ξοδεύει 2.000 από την διαφημιστική του καμπάνια για να βοηθήσει τους ανταγωνιστές του στην πανδημία

Μαρίνα Μπενέκου

Υπ. Ανάπτυξης: Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των 153 επενδυτικών σχεδίων

Tinad

Κακοκαιρία «Μήδεια»: Συνεχίζεται η «μάχη» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης – Χωρίς ρεύμα 10.000 νοικοκυριά

Tinad

Καιρός – «Μήδεια»: Παραμένουν στο σκοτάδι 25.000 νοικοκυριά – «Έως τα μεσάνυχτα θα έχει επιδιορθωθεί το 90% των βλαβών»

Tinad

Κακοκαιρία «Μήδεια»: Παραμένουν χωρίς ρεύμα 32.000 νοικοκυριά στην Αττική

Tinad

Lockdown: Απαλλαγή καταβολής ενοικίου για τις κλειστές επιχειρήσεις και τον Μάρτιο

Tinad

Lockdown: Παράταση για Αναστολές, Συν-Εργασία – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Tinad

Σε 3 κύματα η στοχευμένη στήριξη επιχειρήσεων – Ενέσεις ρευστότητας 3,5 δισ. με φορολογικές παρεμβάσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Πώς θα μοιραστούν σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 986,5 εκατ. ευρώ – Τα ποσά ανά Περιφέρεια [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας