ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης με… παγίδα τεκμηρίων – Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν

Γιώργος Παλαιτσάκης

Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθούς που θα εισπράξουν το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα και κινητές αξίες τα οποία αποκτούν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι φορολογούμενοι προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίζεται σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος, με βάση τα τεκμήρια, ο φορολογούμενος για να δικαιούται την απαλλαγή θα πρέπει να μην έχει φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια κατά τα προηγούμενα δύο έτη. Από την εφαρμογή των διατάξεων της τροπολογίας εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν μερικώς ή ολικώς περισσότεροι από 1.200.000 φορολογούμενοι.

Ποιους αφορά

Στους ωφελούμενους από τις διατάξεις της τροπολογίας περιλαμβάνονται, ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα που θα δηλώσουν το 2021 για το 2020 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προερχόμενα από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, υπεραξίες μετοχών, ομολόγων και άλλων αποταμιευτικών προϊόντων. Περιλαμβάνονται επίσης μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα των οποίων οι αποδοχές του 2021 μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και πριν τη φορολόγησή τους υπερβαίνουν τα 857 ευρώ το μήνα ή τις 12.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους συγκεκριμένους φορολογουμένους η απαλλαγή θα έχει τη μορφή της μη επιβολής μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών που θα εισπράττουν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή, για τους φορολογουμένους αυτούς η μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους.

Δημόσιο

Στους δικαιούχους της απαλλαγής εντάσσονται ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι που αποκτούν φέτος – πέραν των μισθών και των συντάξεών τους- εισοδήματα κι από άλλες πηγές, τα οποία ανήκουν στις παραπάνω αναφερθείσες απαλλασσόμενες κατηγορίες (ενοίκια, αγροτικές δραστηριότητες, μερίσματα, τόκους κ.λπ.). Οι εν λόγω δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα εξακολουθούν να επιβαρύνονται και για το 2020 και για το 2021 με εισφορά αλληλεγγύης μόνο για τους μισθούς ή τις συντάξεις τους, εφόσον τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Για να ισχύσει ωστόσο η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος, που με βάση τα εισοδήματά του είναι δικαιούχος της απαλλαγής, να μην έχει φορολογηθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα:

* Για όσους φορολογουμένους αποκτούν φέτος εισοδήματα μη προερχόμενα από μισθούς και συντάξεις, τα οποία εντάσσονται στην απαλλαγή, θα πρέπει -κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν τα έτη 2019 και 2020- τα φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2018 και 2019, αντίστοιχα, να μην είχαν προσδιοριστεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

* Για όσους φορολογουμένους θα αποκτήσουν το 2021 εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα τα οποία εντάσσονται στην απαλλαγή, θα πρέπει τα φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2019 και 2020 να μην έχουν προσδιοριστεί -κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των ετών 2020 και 2021- σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Με δεδομένο όμως ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα 2020 δεν θα έχουν υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2021 όταν θα αρχίσει να ισχύει η απαλλαγή για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων, με τη μορφή της μη επιβολής κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μηνιαίους μισθούς, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διευκρινίσει πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ
 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
10000 0 0 0
12000 0 0 0
14000 44 0 -44
16000 88 0 -88
18000 132 0 -132
20000 176 0 -176
22000 276 0 -276
24000 376 0 -376
26000 476 0 -476
28000 576 0 -576
30000 676 0 -676
40000 1326 0 -1326
45000 1701 0 -1701
50000 2076 0 -2076
55000 2451 0 -2451
60000 2826 0 -2826
65000 3201 0 -3201
70000 3651 0 -3651
75000 4101 0 -4101
80000 4551 0 -4551
85000 5001 0 -5001
90000 5451 0 -5451
95000 5901 0 -5901
100000 6351 0 -6351
200000 15351 0 -15351

Τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών:

1 Για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2020 από φυσικά πρόσωπα και προέρχονται από επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), τόκους καταθέσεων, μερίσματα και λοιπές κινητές αξίες δεν θα ισχύσει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

2 Επίσης, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα παρακρατείται από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που θα καταβάλλονται εντός του 2021.

3 Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει το 2020 ή θα αποκτήσουν το 2021 τα απαλλασσόμενα εισοδήματα φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει για να δικαιούνται την απαλλαγή να μην έχουν φορολογηθεί με τα τεκμήρια κατά τα προηγούμενα δύο έτη.

Κερδίζουν – χάνουν

Συνεπώς, βάσει της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή:

* Οσοι φορολογούμενοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα, τόκους καταθέσεων, υπεραξίες μετοχών-ομολόγων ή άλλες αποταμιεύσεις και επενδύσεις, τα οποία μεμονωμένα ή αθροιστικά υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ, δεν θα πληρώσουν το 2021 ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το τμήμα του ετησίου εισοδήματός τους πάνω από τις 12.000 ευρώ.

* Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα των οποίων το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς υπερβαίνει φέτος τις 12.000 ευρώ θα πληρώσουν κανονικά το 2021 ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φετινά τους εισοδήματα από μισθούς.

* Σε όσους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα θα εξακολουθούν να αποκτούν ετησίως εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, δηλαδή σε όσους θα λαμβάνουν μηνιαίως φορολογητέες αποδοχές (αποδοχές προ φόρων) άνω των 857 ευρώ, δεν θα γίνονται μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών τους, από την 1η-1-2021.

* Δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί (δικαστικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, ιατροί του ΕΣΥ, ερευνητές, καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λπ.) καθώς και συνταξιούχοι με ετήσιες φορολογητέες αποδοχές από μισθούς και συντάξεις άνω των 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης και για το 2020 και για το 2021.

Ουσιαστικά, το 2021 οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν τις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις τους να μειώνονται από την 1η-1-2021, λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς από τις αποδοχές του έτους 2021. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ωφελουμένων θα δουν μειώσεις επιβαρύνσεων από το μέτρο αυτό επίσης το 2021, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν για τα εισοδήματα του 2020.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης μέχρι το τέλος του 2021

Ανδρέας Ντίνης

Ποιοι γλιτώνουν την εισφορά αλληλεγγύης [λίστα]

Μιχάλης Μάρδας

Εισφορά αλληλεγγύης: Απαλλάσσονται και τα εισοδήματα από μερίσματα, ενοίκια – Σε 28 νησιά καταργείται ο ΕΝΦΙΑ

Μιχάλης Μάρδας

Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και τα ενοίκια – Ποιους αφορά, πόσα θα γλιτώσουν

Μιχάλης Μάρδας

Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης, τον Οκτώβριο τα αναδρομικά, για ποιους καταργείται ο ΕΝΦΙΑ – Ολα τα νέα μέτρα για την οικονομία

Μιχάλης Μάρδας

Απρίλιο οι αποφάσεις για μειώσεις φόρων – «Κούρεμα» σε ΕΝΦΙΑ και εισφορά αλληλεγγύης

Ανδρέας Ντίνης

Αποκάλυψη «Ε.Τ.» για την εισφορά αλληλεγγύης: Μείωση φέτος, κατάργηση το 2021

Ανδρέας Ντίνης

Πέτσας: Καταργούνται εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Ανδρέας Ντίνης

Πέτσας: Δεν θα υπάρχουν εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος μέχρι το 2023

Δημήτρης Κατσάκος