Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 10 βήματα η αίτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

«Πάγωμα» πλειστηριασμών και τον Μάιο για πληγέντες από την πανδημία

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Περισσότερα από 2.515 άτομα ξεκίνησαν, χθες, την προετοιμασία της αίτησης ένταξης στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, στην πρεμιέρα της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στοιχεία μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες).

Οι «πύλες» της θα παραμείνουν ανοιχτές για τους δικαιούχους-οφειλέτες μέχρι το τέλος του χρόνου, βάσει του νόμου 4605/2019.

Η πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.keyd.gov.gr, εγκαινιάστηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Φώτη Κουρμούση, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής, κοινοποιήθηκε πως η συμπλήρωση της αίτησης περιλαμβάνει 10 στάδια, τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν ακόμη και σε 15-20 λεπτά, από τη στιγμή που ο οφειλέτης είναι καλά προετοιμασμένος.

Κατά τα λεγόμενα του κ. Κουρμούση η πλατφόρμα «στήθηκε» πάνω στο Taxisnet και μπορεί να δεχθεί 100.000 αιτήσεις, ημερησίως, πολλές περισσότερες δηλαδή από τις αναμενόμενες, ενώ ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που μεταφερθούν τα δάνεια σε funds δεν υπάρχει καμία διαφορά στη διαδικασία. «Στόχος μας, όταν σχεδιάσαμε την πλατφόρμα, ήταν να μπορεί να τη συμπληρώσει ένας απόφοιτος Λυκείου χωρίς βοήθεια ειδικού, εάν πρόκειται για μια απλή περίπτωση ιδιοκτησίας πρώτης κατοικίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Απλή διαδικασία

«Στόχος μας, όταν σχεδιάσαμε την πλατφόρμα, ήταν να μπορεί να τη συμπληρώσει ένας απόφοιτος Λυκείου χωρίς βοήθεια ειδικού, εάν πρόκειται για μια απλή περίπτωση ιδιοκτησίας πρώτης κατοικίας», πρόσθεσε ο ίδιος. Ωστόσο, για να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων, ώστε να μπορέσει ο οφειλέτης να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της αίτησης απαιτούνται επτά ημέρες. Μάλιστα, όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Eνωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλαγάκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «H προστασία δεν αρχίζει με την υποβολή της αίτησης, αλλά με την επιλεξιμότητα».

Από εκεί και πέρα, μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα θα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν. Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, θα προσδιορίζει το λόγο της μη επιλεξιμότητας και θα μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο οφειλέτης θα δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των χρεών του με απόφαση δικαστηρίου.

Επιδότηση

Αποδεχόμενος τη ρύθμιση που προτείνει η τράπεζα ενεργοποιείται, αυτομάτως, η δυνατότητα επιδότησης με ποσοστό που κυμαίνεται από το 20% έως και το 50% της μηνιαίας δόσης από το Δημόσιο. Ακόμη και αν ο οφειλέτης επιλέξει τη δικαστική οδό, δεν χάνει το δικαίωμα στην επιδότηση. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να εκδοθεί η δικαστική απόφαση για να την αναρτήσει στην πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως η επιδότηση του Δημοσίου είναι για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (έως 25 χρόνια) στις καταβαλλόμενες δόσεις.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eνωσης Ελληνικών Τραπεζών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ρυθμιστούν δάνεια ύψους 9 δισ. ευρώ, με τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων προστασίας να υπολογίζεται στις 150.000.

Τα… μυστικά

Αφορά πρώτη κατοικία αξίας μέχρι 250.000€ ή 175.000€, αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Οι οφειλές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια.

Το ταβάνι για τις καταθέσεις είναι οι 15.000 ευρώ ενώ τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Οσοι υπαχθούν θα πληρώνουν το 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρκεια 25 ετών.

Τα 7 κλειδιά που θα σώσουν το σπίτι από πλειστηριασμό

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στα εξής επτά, βασικά σημεία του σχετικού Νόμου 4605/2019:

1) Δικαίωμα αίτησης για υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας βάσει του Ν. 4605/2019 έχει φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (εμπορική ιδιότητα), το οποίο δύναται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του από στεγαστικό δάνειο προς τους εκάστοτε πιστωτές του (τράπεζα, εκκαθαριστή τράπεζας, εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων/fund/servicer, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

2) Η αξία της πρώτης κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πρέπει να μην υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τις 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (φυσικά πρόσωπα).

3) Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν πρέπει να είναι ανώτερο των 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Για τα ληξιπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια «ταβάνι» είναι οι 100.000 ευρώ.

4) Οι καταθέσεις πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τις 80.000 ευρώ.

5) Οι οφειλές θα πρέπει να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

6) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/).

7) Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν το 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρκεια 25 ετών – επιτόκιο euribor τριμήνου +2%.

                                                                                                                                                          Από την έντυπη έκδοση

Προτεινόμενα για εσάς

Πρώτη κατοικία: Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά – Οι ρυθμίσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πληττόμενοι από την πανδημία: «Μπλόκο» στους πλειστηριασμούς και πάγωμα επιταγών – Πότε πληρούνται τα κριτήρια

Δημήτρης Ντόγκας

«Πάγωμα» πλειστηριασμών και εξώσεων για τους πληγέντες από την πανδημία

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Ματαίωση πλειστηριασμών και προστασία πρώτης κατοικίας: Όλες οι προβλέψεις του νόμου με παραδείγματα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αναστέλλονται, για έναν ακόμη χρόνο, πλειστηριασμοί και κατασχέσεις ακινήτων πυρόπληκτων στο Μάτι

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πλειστηριασμοί: Το τοπίο μετά το νέο καθεστώς για αιτήσεις αναψηλάφησης – Οι ημερομηνίες για την  άσκηση ανακοπής

Δημήτρης Ντόγκας

H πρόταση της κυβέρνησης στους θεσμούς για «Γέφυρα ΙΙ» και νέα αναστολή πλειστηριασμών – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Δημήτρης Ντόγκας

Ξεπέρασαν τις 160.000 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σφυροκόπημα Μητσοτάκη σε Τσίπρα για πρώτη κατοικία, οικονομία και εθνικά θέματα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom