Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκάλυψη: Τα ανοιχτά «παράθυρα» φοροαποφυγής για τους… έχοντες!

Αποκάλυψη: Τα ανοιχτά «παράθυρα» φοροαποφυγής για τους... έχοντες!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Απίστευτα κόλπα έχουν βρει αρκετοί πλούσιοι Ελληνες φορολογούμενοι για να αποφεύγουν την πληρωμή μεγάλων ποσών φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και φόρων πολυτελούς διαβίωσης.

Εκμεταλλεύονται ορισμένα ορθάνοιχτα «παράθυρα» φοροαποφυγής που υπάρχουν στις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα τεκμήρια διαβίωσης και καταφέρνουν κάθε χρόνο να γλιτώνουν από υποχρεώσεις καταβολής φόρων ύψους δεκάδων έως και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έκαστος!

Οπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.» της Κυριακής:

1) Οικονομικά ισχυροί Ελληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους 2 ή και περισσότερα υπερπολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τα αντίστοιχα υψηλά ποσά τεκμηρίων διαβίωσης με νομίμως κτηθέντα εισοδήματα, αξιοποιούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), για να περιορίζουν σε ελάχιστα επίπεδα τους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από την αναπόφευκτη φορολόγησή τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Στη συγκεκριμένη παράγραφο με την οποία καθορίζονται τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας που κατέχει κάθε φορολογούμενος και μεταξύ αυτών και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, υπάρχουν πρόσθετα εδάφια, τα οποία προβλέπουν ότι, αν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα είναι δηλωμένα στα ονόματα εταιριών, τότε σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό τεκμηρίων διαβίωσης που αναλογεί στα αυτοκίνητα αυτά επιμερίζεται μεν μεταξύ των φυσικών προσώπων που ελέγχουν την κάθε εταιρία, αλλά δεν μπορεί, για καθένα από αυτά τα φυσικά πρόσωπα και για κάθε εταιρία, να είναι ανώτερο από το μεγαλύτερο ποσό τεκμηρίου που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας! Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι:

α) Ενα φυσικό πρόσωπο – κάτοχος τριών υπερπολυτελών Ι.Χ. αυτοκινήτων παλαιότητας όχι μεγαλύτερης των 5 ετών, με κινητήρες 2.500, 3.000 και 4.000 κυβικών εκατοστών, για τα οποία το συνολικό ποσό τεκμηρίων διαβίωσης, δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα που πρέπει κανονικά να εμφανίσει στην εφορία, μέσω της ατομικής φορολογικής δήλωσης, ανέρχεται σε 60.900 ευρώ – 13.300 ευρώ για το Ι.Χ. των 2.500 κ.εκ., 17.800 ευρώ για το Ι.Χ. των 3.000 κ.εκ. και 29.800 ευρώ για το Ι.Χ. των 4.000 κ.εκ. – έχει τη δυνατότητα, δηλώνοντας τα αυτοκίνητα αυτά στο όνομα μιας εταιρίας, να μη φορολογηθεί για το παραπάνω πολύ υψηλό τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή, θα «χρεωθεί» με ένα πολύ πιο χαμηλό ποσό τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο θα ανέρχεται σε 29.800 ευρώ και θα αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο από τα τρία ποσά τεκμηρίων, αφού θα εφαρμοστεί ο περιορισμός ότι το συνολικό ποσό τεκμηρίων διαβίωσης που αναλογεί στα αυτοκίνητα αυτά δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το μεγαλύτερο ποσό τεκμηρίου που προκύπτει από ένα αυτοκίνητο της εταιρίας! Με τον τρόπο αυτό, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θα γλιτώσει από την πληρωμή ενός τεράστιου ποσού φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και φόρου πολυτελούς διαβίωσης, το οποίο αναλογεί στο τεκμαρτό εισόδημα των 60.900 ευρώ.

β) Ενα άλλο φυσικό πρόσωπο – κάτοχος τεσσάρων υπερπολυτελών Ι.Χ. αυτοκινήτων παλαιότητας όχι μεγαλύτερης των 5 ετών, με κινητήρες 2.800, 3.500, 4.000 και 4.700 κυβικών εκατοστών, για τα οποία το συνολικό ποσό τεκμηρίων διαβίωσης, δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα που πρέπει κανονικά να εμφανίσει στην εφορία, μέσω της ατομικής φορολογικής δήλωσης, ανέρχεται σε 107.800 ευρώ – 16.000 ευρώ για το Ι.Χ. των 2.800 κ.εκ., 23.800 ευρώ για το Ι.Χ. των 3.500 κ.εκ., 29.800 ευρώ για το Ι.Χ. των 4.000 κ.εκ. και 38.200 ευρώ για το Ι.Χ. των 4.700 κ.εκ. – έχει τη δυνατότητα, δηλώνοντας τα αυτοκίνητα αυτά στο όνομα μιας εταιρίας, να «χρεωθεί» με ένα πολύ πιο χαμηλό ποσό τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο θα ανέρχεται σε 38.200 ευρώ και θα αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο από τα τέσσερα ποσά τεκμηρίων. Κι αυτό διότι, και στην περίπτωση αυτή, θα εφαρμοστεί ο περιορισμός ότι το συνολικό ποσό τεκμηρίων διαβίωσης που αναλογεί στα αυτοκίνητα αυτά δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το μεγαλύτερο ποσό τεκμηρίου που προκύπτει από ένα αυτοκίνητο της εταιρίας! Με τον τρόπο αυτό ο συγκεκριμένος πλούσιος φορολογούμενος θα γλιτώσει από την πληρωμή ενός τεράστιου ποσού φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και φόρου πολυτελούς διαβίωσης, το οποίο αναλογεί στο τεκμαρτό εισόδημα των 107.800 ευρώ.

Αν δεν υπήρχε το «παράθυρο» του περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι δηλωμένα στο όνομα εταιρίας, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα θα αναγκάζονταν να «χρεωθούν» στις ατομικές φορολογικές τους δηλώσεις με το σύνολο των πολύ υψηλών ποσών τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν σε όλα ανεξαιρέτως τα εν λόγω οχήματα και θα υποχρεώνονταν να πληρώσουν τα πολύ μεγάλα ποσά φόρων που αναλογούν στο σύνολο των τεκμηρίων. Τώρα όμως που υπάρχει το «παράθυρο» αυτό, το αξιοποιούν στο έπακρο και έτσι ο καθένας τους γλιτώνει από την πληρωμή φόρων ύψους δεκάδων έως και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

2) Πολλοί άλλοι οικονομικά ισχυροί φορολογούμενοι με περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας στην Ελλάδα (βίλες με πισίνες, υπερπολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, κότερα κ.λπ.) αξιοποιούν τις διατάξεις της περίπτωσης η’ του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) οι οποίες επιτρέπουν σε όσους δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού να εξαιρούνται πλήρως από τη φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ύψους του πραγματικού εισοδήματος που αποκτούν στη χώρα μας. Ετσι, αποφεύγουν την πληρωμή των πολύ υψηλών ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτουν κανονικά γι’ αυτούς, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης η’ του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού ακόμη κι αν αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα δεν υπόκεινται στα τεκμήρια διαβίωσης, δηλαδή φορολογούνται στην Ελλάδα αποκλειστικά με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, έστω κι αν αυτά είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τις αντικειμενικές διαβίωσης (τα τεκμήρια διαβίωσης) για τις κατοικίες, τις πισίνες, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη αναψυχής που τυχόν κατέχουν και χρησιμοποιούν στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε πλούσιους φορολογουμένους ελληνικής υπηκοότητας να πληρώνουν ελάχιστα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στη χώρα μας ή να μην πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης στην Ελλάδα, ενώ με βάση τα πολύ μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν εντός της ελληνικής επικράτειας θα έπρεπε να φορολογούνταν στην Ελλάδα για σημαντικού ύψους τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα και να πλήρωναν πολύ μεγάλα ποσά φόρων.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που απαλλάσσει τους πλούσιους Ελληνες φορολογουμένους από τα τεκμήρια διαβίωσης, εφόσον δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού, επιτρέπει σε πολλούς εξ αυτών να διαμένουν για πολλούς μήνες στην Ελλάδα σε ιδιόκτητες πολυτελείς κατοικίες με τεράστιες πισίνες, να κυκλοφορούν με κότερα δικά τους και με δικά τους υπερπολυτελή αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού με ελληνικές πινακίδες, αλλά να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο στο Ελληνικό Δημόσιο ή να πληρώνουν πενιχρά ποσά φόρων, χαμηλότερα ακόμη κι από χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους!

Η διάταξη με την οποία απαλλάχτηκαν από τα τεκμήρια διαβίωσης οι κάτοικοι εξωτερικού έστω κι αν έχουν πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε το 2015 με σκοπό να αποφευχθεί το φαινόμενο να πληρώνουν τεράστιους φόρους εισοδήματος Ελληνες κάτοικοι εξωτερικού με πενιχρά πραγματικά εισοδήματα μερικών λεπτών του ευρώ στην Ελλάδα προερχόμενα αποκλειστικά από τόκους καταθέσεων, μόνο και μόνο επειδή κατείχαν εξοχικές κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα στη χώρα μας βάσει των οποίων προέκυπταν τεκμαρτά εισοδήματα της τάξεως των 5.000-10.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια φορολογούνταν ως εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με 22%-26% από το πρώτο ευρώ και εν συνεχεία με προκαταβολή φόρου 55%-100%.

Ωστόσο, η απαλλακτική αυτή διάταξη φαίνεται ότι λειτουργεί πλέον ως παράθυρο φοροαποφυγής για πολλούς Ελληνες φορολογουμένους με ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας στη χώρα μας, οι οποίοι αποφεύγουν τα επιβαρυντικά γι’ αυτούς τεκμήρια διαβίωσης, εμφανιζόμενοι ως κάτοικοι εξωτερικού, κι έτσι γλιτώνουν από την υποχρέωση καταβολής μεγάλου ύψους φόρων εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν γι’ αυτούς με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα συγκεκριμένα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να επανεξετάσει τόσο τα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα τεκμήρια διαβίωσης των εταιρικών αυτοκινήτων όσο και τη διάταξη της περίπτωσης η’ του άρθρου 33 του ίδιου Κώδικα, ώστε να τις καταστήσει δικαιότερες και ταυτόχρονα να τις ευθυγραμμίσει με τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής 

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Έλον Μασκ: Έβγαλε 37 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις μία μέρα!

Μαρίνα Μπενέκου

Χρέη πανδημίας: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 36 ή 72 δόσεις – Τα «κλειδιά» της ρύθμισης

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξαναγράφεται ο φορολογικός χάρτης – Τι αλλαγές έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Οι φόροι και η ακρίβεια

Kon

Προτεραιότητα στην καθημερινότητα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη – Ο ΕΝΦΙΑ, η έκτακτη εισφορά και οι φόροι

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Λιγότεροι φόροι, περισσότερα έσοδα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αποκαλυπτική έρευνα: Δουλεύουμε 179 ημέρες το χρόνο για… φόρους και εισφορές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ακίνητα: Τα 7 SOS στους φόρους των ενοικίων, τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες [παραδείγματα & πίνακας]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom