Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Οι 13 προϋποθέσεις για μία θέση στους 900 νέους συνοριοφύλακες σε Έβρο και Καβάλα

Newsroom eleftherostypos.gr

Την πρόσληψη 800 νέων συνοριοφυλάκων στον Εβρο και 100 στην Καβάλα προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Οι νέοι συνοριοφύλακες αναμένεται να προσληφθούν προσθετικά στους 400 που προσλήφθηκαν πρόσφατα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε με έμφαση ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια «ούτως ώστε να μην περνάει κανείς λαθροδιακινητής κουβαλώντας δυστυχισμένους ανθρώπους προς το εσωτερικό της χώρας».

Ταυτόχρονα, έκανε γνωστό ότι πριν από λίγες μέρες τοποθετήθηκαν στην Α.Δ. Καβάλας αρκετοί αστυνομικοί με μεταθέσεις από διάφορα σημεία της χώρας, ενώ αποσπάστηκαν και ήδη εργάζονται στην Καβάλα 30 συνοριοφύλακες από άλλες περιοχές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Ελληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

 1. Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Εβρου.
 2. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
 3. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
 4. Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
 5. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
 6. Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 7. Εχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 8. Εχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 9. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 10. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων.
 11. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 12. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.
 13. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
25 γυμναστές στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, τηλ.: 2310 727210, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

26 γυμναστές στον Δήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, διάρκειας έως οχτώ (8) µηνών, µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Αθλησης για Ολους περιόδου 2020-2021, µε σκοπό την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να προµηθεύονται από την ιστοσελίδα του δήµου και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόµενη µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ι∆ΑΧ – Εκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

9 στελέχη στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ως εξής: 1) Δύο (2) άτομα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 2) Δύο (2) άτομα ΠΕ Ψυχολόγων. 3) Ενα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγων. 4) Ενα (1) άτομο ΠΕ Νομικών. 5) Δύο (2) άτομα ΠΕ Επικοινωνίας – Ενημέρωσης. 6) Ενα (1) άτομο ΔΕ Γραμματέων.

Οι προσλήψεις των ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) θα γίνουν σταδιακά, ανάλογα με την ωρίμανση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου και θα ολοκληρωθούν μέσα σε ένα έτος από την έγκριση των ανωτέρω προσλήψεων.

34 γυμναστές στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗΚΕΚΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη 34 θέσεων ΠΦΑ προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα για την περίοδο 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μήνες με ωρομίσθια αποζημίωση με τις παρακάτω ειδικότητες: Αεροβική, αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, αντισφαίριση, ειδική φυσική αγωγή, ενόργανη γυμναστική, ιστιοπλοΐα, κλασικός αθλητισμός, καλαθοσφαίριση, κολύμβηση, κωπηλασία, παραδοσιακοί χοροί, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, ρυθμική γυμναστική, tkd, υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από τις 12-10-2020 και για 10 εργάσιμες ημέρες έως 23-10-2020 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες τηλ.: 2310700082, 705442, 574155.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Έρχονται 1.670 προσλήψεις σε ΟΑΣΑ, ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συνοριοφυλακή – Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Έβρος: Αυτός είναι ο νέος φράχτης – Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του – Όλη η παρουσίαση

Tinad

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση και η φωτογραφία με τον στρατιώτη γιο του και τη «σειρά» του στον Έβρο

Tinad

Μητσοτάκης από Εβρο: Τον Απρίλιο του 2021 θα είναι έτοιμος ο φράχτης – Δείτε τα χαρακτηριστικά του

Ανδρέας Ντίνης

Μητσοτάκης: Ο φράχτης στον Έβρο ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση

Ανδρέας Ντίνης

Στον Έβρο για την κατασκευή του νέου φράχτη ο Μητσοτάκης

Ανδρέας Ντίνης

Ηλεκτρονικά «μάτια» μέρα-νύχτα στον Έβρο: Το νέο «υπερόπλο» που αποκτά η ΕΛ.ΑΣ. για τον έλεγχο των συνόρων

Tinad

Στον Έβρο το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μιχάλης Μάρδας

Θωρακίζεται o Έβρος: Ηχοβολιστικά συστήματα και ηλεκτρονικά μάτια τα νέα «υπερόπλα» της ΕΛ.ΑΣ.

Ανδρέας Ντίνης