ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ: 71 συμβασιούχοι σε Ρόδο και Κρήτη – Έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε προσλήψεις συμβασιούχων προχωράει η ΔΕΗ στις περιοχές της Ρόδου και της Κρήτης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών θα ζητηθούν:

1) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξης ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει, ή Αδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή, τουλάχιστον Γ’ Τάξης, ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ’ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων.

2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή του ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου: [email protected], τηλ. επικοινωνίας: 2241041437, 2241049021. ΑΗΣ Αθερινόλακκου: [email protected], τηλ: 2843063162, 2843063075.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΗΣ Ρόδου-Σορώνη

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ                                                                                  4

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ                                                                                                      5

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών                                                                  6

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής                                                               1

ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων (χειριστής στο σύστημα Κατεργασίας Υδατος) 1

ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής                                                                                                       1

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων)                                                  1

ΥΕ Εργάτες/τριες                                                                                                                    8

ΑΗΣ Ρόδου

ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί                                                                    2

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ                                                                                                       6

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών                                                                  6

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού                                                  2

ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων                                                                                       2

ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές                                                                                                        2

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων)                                                 1

ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου/Τραπεζοκόμος                                                                        1

ΥΕ Εργάτες/τριες                                                                                                                   6

ΑΗΣ Αθερινόλακκου

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών                                                                 3

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ                                                                                                      5

ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές                                                                                                       1

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής                                                                                                    1

ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων                                                                                               1

ΥΕ Εργάτες                                                                                                                              5

38 εργάτες και οδηγοί στον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ’ (C) κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 34 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 7, Τ.Κ 45444, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπ’ όψιν κ. Διαμάντη Ευανθίας (τηλ. επικοινωνίας 2651064107).

9 εποχικοί στον Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαρωνικού, που εδρεύει στα Καλύβια Θορικού Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Οδηγών [Γ+Ε’ (CE) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου και 2 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση Δήμος Σαρωνικού, Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, Τ.Κ. 19010, Καλύβια Θορικού, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας 2299320300).

34 εργάτες στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Νομού Κορινθίας, και συγκεκριμένα τους εξής:

3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ’ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 2 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι και 27 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

5 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Εργου με πέντε (5) άτομα, «Εξωτερικούς Συνεργάτες», δύο (2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΘΥ1 &ΚΘΥ2, ένα (1) ΠΕ Μηχανικών ΚΘΥ3, ένα (1) ΠΕ Πληροφορικής ΚΘΥ4, και ένα (1) ΔΕ Γραμματέων ΔΥ5, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι τη λήξη του υποέργου (30.6.2022).

Η σύναψη των συμβάσεων αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση και μόνο της αναθέτουσας αρχής, στην άρτια υλοποίηση του υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Αντικείμενο του υποέργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), με σκοπό την εφαρμογή του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση (Πρόταση) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση Μαινάλου & Σέκερη 37 (2ος όροφος), Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. επικοινωνίας 2710237410 & 2710243745).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ιδιοχείρως φάκελο συμμετοχής μέχρι τις 30/11, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Περιφέρεια Αττικής: Το πιλοτικό  πρόγραμμα τριών αξόνων για την οδική ασφάλεια – Σε ποιους δήμους θα τρέξει σε πρώτη φάση

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΗ: Άνοιξαν 137 θέσεις εργασίας – Αιτήσεις έως 25 Ιανουαρίου – Οι ειδικότητες ανά Διεύθυνση  [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Στον προθάλαμο του ΑΣΕΠ 27 διαγωνισμοί -Όλες οι νέες ευκαιρίες για δουλειά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΗ: Έως 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για 396 μηχανικούς, οδηγούς, τεχνίτες και διοικητικούς – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: «Πράσινο φως» για νέες προσλήψεις εποχικών στους δήμους

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΗ: Ο διαγωνισμός για 300 θέσεις στην Δυτική Μακεδονία – Οι ειδικότητες και οι οδηγίες για την αίτηση [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων : Αιτήσεις έως 14 Ιανουαρίου για 78 προσλήψεις – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης: Τα κριτήρια για 42 διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 18 έως 65 ετών [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας