ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς η νέα προκήρυξη για 240 μόνιμες θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος διαγωνισμός βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Το αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις για υποψηφίους 18 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η διαδικασία για την επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει στα πρότυπα της 6Κ/2018. Το αρχικό σχέδιο που είχε διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ προέβλεπε την προκήρυξη 258 μόνιμων θέσεων, ωστόσο οι 18 από αυτές θα διατεθούν για τις ειδικές κατηγορίες.

Ο κοινωνικός λειτουργός εκτελεί εσωτερική (ατομικές συνεντεύξεις με τον κρατούμενο – εργασία με ομάδα κρατουμένων) και εξωτερική (επικοινωνία με τις οικογένειες των κρατουμένων, ομάδες, εργοδότες, άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις ή άτομα που έχουν σχέση με την κοινωνική αποκατάστασή τους – στήριξη και επίβλεψη των απολυθέντων υπό όρο κρατουμένων) υπηρεσία.

Για την εκτέλεση της εξωτερικής υπηρεσίας ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να μετακινείται και εκτός έδρας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Για τους υπαλλήλους ΔΕ Φύλαξης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων 8
ΠΕ Ιατρών 3
ΠΕ Οδοντιάτρων 1
ΠΕ Κοινωνιολόγων 3
ΠΕ Εγκληματολόγων 2
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 2
ΠΕ Ψυχολόγων 3
 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 6
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Μηχανικών 3
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας 4
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής 6
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 6
ΔΕ Τεχνικού, θέσεις 4
ΔΕ Οδηγών, θέσεις 3
ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις 2
ΔΕ Φύλαξης 103
ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης 98
939 ειδικευμένοι γιατροί στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις στην προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από αυτές, οι 847 αφορούν νοσοκομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα Υγείας. Για τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

1.  Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

4. Χρόνο άσκησης στην ειδικότητα για το βαθμό Επιμελητή Β’ ή κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Αγγειοχειρουργικής, Αιματολογίας, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Ενδοκρινολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Βιοπαθολογίας-εργαστηριακής ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής, Νεφρολογίας, Οδοντιατρικής, Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, Ουρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παιδιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Παθολογικής Ογκολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ρευματολογίας, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Χειρουργικής Παίδων, Χειρουργικής, Χειρουργικής Θώρακα, Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου και Ωτορινολαρυγγολογίας.

Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός την ανάλογη μοριοδότηση θα πρέπει να υποβάλει αρχεία pdf ή jpg με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν.

Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτει μετά τη λήψη της ειδικότητάς του. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr λήγει στις 03/03/2021, ώρα 12.00.

68 μόνιμοι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 68 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως ακολούθως:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 άτομα και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 59 άτομα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, 1 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 ΠΕ Περιβάλλοντος/Χημικός Ναυτιλίας, 2 ΤΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ Μηχανικών/ Μηχανολογίας, 2 ΤΕ Μηχανικών/Ναυπηγικής, 1 ΤΕ Ναυτικών/Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, 1 ΔΕ Ναυτικών/Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, 3 ΔΕ Τεχνικού/Δομικών Εργων/Ξυλουργικών Εργασιών, 1 ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων-Οχημάτων, 7 ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων, 4 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/ Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων-Οχημάτων, 13 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Ναυπηγικής Βιομηχανίας, 4 ΔΕ Τεχνικού/Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής), 3 ΔΕ Τεχνικού/(Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής), 12 ΔΕ Τεχνικού/(Ελασματουργός), 2 ΔΕ Τεχνικού/(Ηλεκτροσυγκολλητής) και 3 ΔΕ Τεχνικού/ Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

36 οδηγοί και εργάτες στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

Οι θέσεις είναι: 5 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων/Γ’ κατηγορίας, με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, 5 ΔΕ Οδηγών Αυτοκίνητων (μέχρι 3.500 τόνους), 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων, 1 ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (JCB), 1 ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (καλαθοφόρου), 1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 4 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων/ Εναέριων, 5 ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, 2 ΥΕ Κλητήρων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και σήμερα Τρίτη 23-02-2021, στις 14:00.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Υπόθεση Λιγνάδη – Κούγιας: «Τηλεγράφημα η δικογραφία, θα δω αν αναλάβω την υπόθεση»

Δημήτρης Λιγνάδης: «Σκηνοθετούσε ακόμα και τις σχέσεις των παιδιών» – Τι αποκάλυψε δικηγόρος θύματος

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: Να υπάρχει κόφτης στα SMS και έλεγχος στις ώρες εξόδου

Παύλος Χαϊκάλης: Στα χέρια του ο φάκελος καταγγελιών – Τουλάχιστον πέντε μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: Εκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την πίεση στο ΕΣΥ και «έξυπνα» μέτρα – Αύριο νέα κρίσιμη συνεδρίαση των Λοιμωξιολόγων

Μιχάλης Μάρδας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: «Ασφυξία» στις ΜΕΘ με 100% πληρότητα – Τι λέει στο Eleftherostypos.gr πνευμονολόγος του «Σωτηρία»

Ανδρέας Ντίνης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας