ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Newsroom eleftherostypos.gr

Αίτημα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού υπέβαλε ο ΕΦΚΑ για την κάλυψη των αναγκών του φορέα. Θα καλυφθούν συνολικά 186 θέσεις τακτικού προσωπικού μέσω 2 διαγωνισμών.

Τις δύο νέες προκηρύξεις θα εκδώσει άμεσα το ΑΣΕΠ. Η πρώτη προκήρυξη θα αφορά την πρόσληψη 100 μονίμων ενώ η δεύτερη την πρόσληψη 86 μονίμων.

Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη δημοσιοποιήσει στο ΦΕΚ τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του ν. 2643/1998. Από τον συνολικό αριθμό των 100 θέσεων, οι επτά θα διατεθούν για τα προστατευόμενα μέλη και οι υπόλοιποι 93 θα γίνουν προκήρυξη μονίμων. Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων:

Ατομα με ειδικές ανάγκες (2 θέσεις), Πολύτεκνοι (1 θέση), Εθνική Αντίσταση (1 θέση), Εμμεση ΑμεΑ (1 θέση) και Τρίτεκνοι (2 θέσεις).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικότητες που θα ζητηθούν αφορούν πτυχιούχους Πληροφορικής και Διοικητικούς. Μέσω της δεύτερης προκήρυξης θα επιλεγούν 86 μόνιμοι. Από το βήμα της Βουλής, ο υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις νέες προσλήψεις.

Σχετικά με το ζήτημα της ενίσχυσης του e-ΕΦΚΑ με ανθρώπινο δυναμικό, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, εγκρίθηκαν προς πρόσληψη μέσω του ΑΣΕΠ για τον e-ΕΦΚΑ (τέως ΕΦΚΑ και τέως ΕΤΕΑΕΠ) συνολικά 86 θέσεις τακτικού προσωπικού. Επιπλέον, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσληψης επιπλέον 100 υπαλλήλων με διαδικασίες ΑΣΕΠ για την κάλυψη των αναγκών του φορέα.

«Σε αυτές τις 186 προσλήψεις έρχονται να προστεθούν και τα επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας, Κ. Χατζηδάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακλόγλου.

25 μηχανικοί και τεχνίτες στην Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής: 11 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων, 3 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων, 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, 4 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών, 1 ΔΕ Οικοδόμων, 1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, 1 ΔΕ Σιδεράδων-Αλουμινάδων, 1 ΔΕ Ψυκτικών και 1 ΔΕ Ξυλουργών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – Αθήνα, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

21 θέσεις στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) 3, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων 2, ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) 3, ΤΕ Δομικών Εργων 1, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΔΕ Διοικητικού 2, ΔΕ Οδηγών 2 και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 2 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός δύο (2) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αγίου Νικολάου – περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου Ελούντας – περιοχή Ξηρόκαμπος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2841 3 40110/40111.

2 φαρμακοποιοί στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Φαρμακοποιών και 1 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι θέσεις της Προκήρυξης είναι: ΕΕΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. 10001): Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού – Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Μελετών και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών. ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. 10002):

Οι επτά (7) θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού – Τμήμα Συντονισμού. ΕΕΠ Οικονομολόγων (κωδ. 10003).

Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. ΕΕΠ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 10005): Μέριμνα για την τήρηση, την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο της Αρχής σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της Στατιστικής. ΕΕΠ Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιαυτολόγων (κωδ. 10006). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Υπόθεση Λιγνάδη – Κούγιας: «Τηλεγράφημα η δικογραφία, θα δω αν αναλάβω την υπόθεση»

Δημήτρης Λιγνάδης: «Σκηνοθετούσε ακόμα και τις σχέσεις των παιδιών» – Τι αποκάλυψε δικηγόρος θύματος

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: Να υπάρχει κόφτης στα SMS και έλεγχος στις ώρες εξόδου

Παύλος Χαϊκάλης: Στα χέρια του ο φάκελος καταγγελιών – Τουλάχιστον πέντε μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Ασφαλιστικά ταμεία: Ένας μήνας παράταση στις δόσεις για ρυθμισμένα χρέη – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» από ΑΣΕΠ για 35 προσλήψεις –  Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας