Ελεύθερος Τύπος
ΔΙΕΘΝΗ

Ταμείο Ανάκαμψης: Σε ποιους τομείς θα μοιραστούν τα 750 δισ.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ - Βρυξέλλες, ανταπόκριση

Η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοση των κτιρίων, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων θα είναι οι τομείς στους οποίους θα διατεθούν τα 672,5 δισ. από τα 750 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης στα κράτη-μέλη.

Αυτό προκύπτει από το έγγραφο της Κομισιόν με στρατηγική καθοδήγηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω στο οποίο τα κράτη-μέλη θα προσαρμόσουν τα προσχέδια που θα αρχίσουν να υποβάλλουν στις Βρυξέλλες από τα μέσα του επόμενου μήνα.

Οπως επισημαίνεται, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις των τελευταίων ετών και ιδίως τα έτη 2019 και 2020. Θα πρέπει επίσης να δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν το δυναμικό τους οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, καθώς και να επιτύχουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Με βάση τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται και τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να αξιοποιήσουν τα οφέλη από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, η Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους εμβληματικούς τομείς:

1. Ενεργοποίηση – Προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

2. Ανακαίνιση – Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός – Προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών.

4. Σύνδεση – Ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

5. Εκσυγχρονισμός – Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων Υγείας.

6. Κλιμάκωση – Αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους δεδομένων και ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτοπόρων και βιώσιμων επεξεργαστών.

7. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση δεξιοτήτων – Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

Η εφαρμογή του μηχανισμού θα συντονίζεται από την ειδική ομάδα της Επιτροπής για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Ενα διοικητικό συμβούλιο, υπό την προεδρία της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα παράσχει πολιτική καθοδήγηση στην ειδική ομάδα για τη διασφάλιση της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του μηχανισμού.

Με βάση υπολογισμούς η Ελλάδα θα λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 19,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,5 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Το 70% των δεσμεύσεων των επιχορηγήσεων που παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αφορά το 2021-2022, σύμφωνα με τα κριτήρια της πρότασης της Κομισιόν. Το υπόλοιπο 30% θα δεσμευτεί πλήρως έως το τέλος του 2023. Το κριτήριο κατανομής για το εν λόγω ποσοστό θα είναι η απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ για το 2020 σε ίση αναλογία με τη σωρευτική απώλεια του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2021. Ο υπολογισμός θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Παράλληλα, χθες έγινε ένα νέο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της έναρξης λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης, με την έγκριση της νομοθετικής γνωμοδότησης της Ευρωβουλής, η οποία θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να δανειστεί στις αγορές τα 750 δισ. ευρώ (390 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 360 δισ. δάνεια).

Το «πράσινο φως» της Ευρωβουλής ήταν απαραίτητο γιατί η γνωμοδότηση θα αποτελέσει τη νομική βάση για τη λήψη δανείων από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU).

Η επόμενη πράξη είναι η έγκριση από το Συμβούλιο της Ε.Ε. της απόφασης με ομοφωνία, ενώ στη συνέχεια θα κυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια όλων των κρατών-μελών. Ωστόσο, για να μπορέσει η Κομισιόν να βγει στις αγορές θα πρέπει προηγουμένως να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και της Ευρωβουλής σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και ως εγγύηση στις αγορές για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για το λόγο αυτό χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε από τα δύο θεσμικά όργανα να επιταχύνουν της διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε ο μηχανισμός του Ταμείου Ανάκαμψης να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη γνωμοδότησή του το Κοινοβούλιο επιμένει στην άποψή του ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν νέες πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον τις δαπάνες που σχετίζονται με την αποπληρωμή των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα ξεκινήσει το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2058.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η καθοδήγηση που δημοσιοποιήθηκε χθες θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι το ποσό των 672 δισ. ευρώ του μηχανισμού επενδύεται τόσο για την άμεση οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Χρηματοδότηση ανά τομέα

1. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF): 672,5 δισ. ευρώ
– εκ των οποίων: δάνεια 360 δισ. ευρώ
– εκ των οποίων: επιχορηγήσεις 312,5 δισ. ευρώ.

2. Πολιτική Συνοχής (REACT-EU): 47,5 δισ. ευρώ.

3. Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: 5 δισ. ευρώ.

4. «InvestEU»: 5,6 δισ. ευρώ.

5. Αγροτική ανάπτυξη: 7,5 δισ. ευρώ.

6. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 10 δισ. ευρώ.

7. Πολιτική Προστασία (ΡescEU): 1,9 δισ. ευρώ.

Σύνολο: 750 δισ. ευρώ

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Δεν καταλαβαίνει τίποτα η Τουρκία: «Είστε αναρμόδιοι για το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο» λέει στην Κομισιόν

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φον ντερ Λάιεν για Πολωνία: Οι κοινές αξίες της ΕΕ δεν αψηφούνται

Μαρίνα Μπενέκου

Μπορέλ: «Έγγραφο επιλογών» ως απάντηση στις προκλήσεις της Άγκυρας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κομισιόν: Παγκόσμια επιτυχία το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για Covid

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Τα 7 μέτρα της Κομισιόν για τις αυξήσεις τιμών ενέργειας – Φοροελαφρύνσεις και στήριξη ευάλωτων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κομισιόν: Λυπηρό το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προχωρά στην αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Τους ίδιους φορτιστές θα έχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, λέει η ΕΕ

Μαρίνα Μπενέκου

Κομισιόν: Έτοιμη να εγκρίνει μέτρα για την αύξηση στην τιμή του ρεύματος και του φυσικού αερίου

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Κομισιόν: Θετική και η 11η αξιολόγηση – Η Ελλάδα ανακάμπτει ταχύτερα από τις προβλέψεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom