Καθορίστηκαν οι «απάτητες παραλίες» οι οποίες φτάνουν τις 198 σε όλη τη χώρα.