ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Έως 15 και 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για 76 συμβασιούχους – Οι ειδικότητες [Πίνακες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ρεθύμνου ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 76 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου – Μεταξάδων, Τ.Κ. 68300 – Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπ’ όψιν κ. Α/Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας ή κ. Υ/Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25530-26686, 25530-26688, 25530-26681-3).

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, υπ’ όψιν κ. Αστυνόμου Β’ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310- 57021, 25310-57014, 25310-57008).

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, Ν. Καζαντζάκη 36 Τ.Κ. 74100 – Ρέθυμνο, υπόψη Υ/Α΄ ΓΥΠΑΡΗ Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας: 2831040102).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (έως 19/10)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                               1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                                     6

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                          2

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                                 2

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ                                                         6

ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ                                                                 6

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ                                                 6

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου (έως 15/10)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                             1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                                   2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                       1

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                               1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ                                                       2

ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ                                                               2

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ                                               2

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (έως 19/10)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                                             2

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                                  7

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                       2

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                                              2

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ                                                       8

ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ                                                              8

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ                                               7

3 οκταμηνίτες στον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 1 ΔΕ Κηπουρός και 1 ΔΕ Οδηγός (με επαγγελματική άδεια Γ’ Κατηγορίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.: 38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

4 στον Δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 2 ΔΕ Μαγείρων και 2 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ικαρίας, Αγιος Κήρυκος Ικαρίας, Τ.Κ. 83300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μαρίας Κεφάλα (τηλ. επικοινωνίας: 22753 50420).

7 στον Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς, για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/11/2020 κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο έως και την Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 24:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του δήμου www.e-kilkis.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Ενημέρωση Πολιτών -> Προκηρύξεις – Διακηρύξεις -> Εκτακτες Προσλήψεις για ΤΑΠ. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στη συνέχεια θα «σκανάρουν» και θα τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

10 οδηγοί στην Εταιρεία  Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο email [email protected] έως και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020.Για τις θέσεις ζητούνται:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις του ΚΙΝ.ΑΛ. για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι ευκαιρίες απασχόλησης σε υπουργεία, δήμους και φορείς – Οι ειδικότητες και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Δημήτρης Ντόγκας

Από 5 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για ΑΕΠΠ – Tα στάδια επιλογής των 11 νομικών

Δημήτρης Ντόγκας

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Τα sos της αίτησης για τις 115 θέσεις εργασίας

Δημήτρης Ντόγκας

Οι… άτακτοι του Σαββατόβραδου: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την απαγόρευση κυκλοφορίας και το ωράριο

Μιχάλης Μάρδας

O Θεοδωρικάκος πατάει «γκάζι» στις μεταρρυθμίσεις – Οι αλλαγές στο Δημόσιο και στην τοπική συτοδιοίκηση

Ανδρέας Ντίνης

Η απόρρητη μελέτη της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία της Ακρόπολης από… θεούς και ανθρώπους

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Μαυροειδάκος: Οι αστυνομικοί δεν είναι χρυσαυγίτες, είναι δημοκράτες

Evanthia Karra