ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανοιξε για μία ακόμη φορά η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την ενίσχυση νοσοκομείων και δομών Υγείας.

Η διασπορά της πανδημίας οδηγεί την κυβέρνηση να προσλάβει εκ νέου προσωπικό για την κάλυψη αναγκών στα νοσοκομεία και στους υποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας.

Αυτή τη φορά θα προσληφθούν 1.000 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, θα μείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τη Δευτέρα 08-03-2021, στις 12:00 μ.μ.

Για τους υποψηφίους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές.

Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Ολες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει:

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ, ΔΜ) να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μία μόνο ΔΥΠΕ και σε μία κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στη γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Στον πρώτο φορέα για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον υπουργό Υγείας επιλέγεται και τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή τον συγκεκριμένο φορέα (για παράδειγμα: εάν εγκριθεί η πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ «Ευαγγελισμός», ο/η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί είναι αυτός που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φορέα και έχει και τα περισσότερα μόρια από τους συνυποψηφίους /ες του/της με πρώτη επιλογή τον συγκεκριμένο φορέα).

Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) που εποπτεύονται από τις ΔΥΠΕ (νοσοκομεία και φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), οι ΔΥΠΕ, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, η ΕΚΑΠΥ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), η ΑΕΜΥ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις ΔΥΠΕ, ως εξής:

α. Τα νοσοκομεία από τους καταλόγους της ΔΥΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.

β. Οι ΔΥΠΕ (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Ασυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) από τους καταλόγους της έδρας τους.

γ. Το ΕΚΑΒ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.

δ. Ο ΕΟΠΥΥ από τους καταλόγους της 1ης Δ.ΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.

ε. Ο ΕΟΦ και το ΕΚΕΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ. στ. Ο ΟΚΑΝΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις μονάδες, δομές & υπηρεσίες του από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές

. ζ. Το ΚΕΘΕΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις δομές & υπηρεσίες του από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές.

η. Η ΕΚΑΠΥ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ.

θ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) από τους καταλόγους της ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε ένα από αυτά.

ι. Η ΑΕΜΥ Α.Ε, από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωρίου & τις κεντρικές υπηρεσίες, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας της ΑΕΜΥ, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας.

Για το Νοσοκομείο της Θήρας, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω από τους καταλόγους της 2ης ΔΥΠΕ.

Για το ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλακίου Ορεστιάδας από τους καταλόγους της 4ης ΔΥΠΕ. Για το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου από τους καταλόγους της 6ης ΔΥΠΕ. ια. Το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ης ΔΥΠΕ. ιβ. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕ  ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄ τάξης)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ/ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ  (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ/ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Μπαλάσκας: Στη Λαμία 110 αστυνομικοί φυλάνε το σκήνωμα του Κουφοντίνα

Κλειστό το Δημαρχείο στο Μοσχάτο λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Άγνωστοι βεβήλωσαν το γκράφιτι των Ηρώων της Επανάστασης του 1821 στο Ελληνικό: «Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν»

Κορωνοϊός – Βασιλακόπουλος: Γιατί το lockdown δεν απέδωσε – Όχι στο sms για τα ψώνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Παπαευαγγέλου: «Καμπανάκι» για Βόρεια Ελλάδα και ενδοοικογενειακή μετάδοση

Tinad

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Self test: Από Τετάρτη στα φαρμακεία – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Ανδρέας Ντίνης