Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Έως 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 78 εποχικούς – Πως θα κερδίσετε θέση τεχνικού ή διοικητικού [πίνακας]

ΔΕΔΔΗΕ: Πότε θα αποζημιώνει για ζημιές μετά από διακοπές ρεύματος

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε προσλήψεις για τα υποκαταστήματά της προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 78 νέες θέσεις εποχικού προσωπικού.

Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Για τις θέσεις των Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύου ζητούνται:

1) άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Bεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας ,

2) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

3) εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τα αντίγραφα τίτλου σπουδών και η φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα έντυπα αίτησης από τη σελίδα: www.deddie.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας (έως 24/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 5

ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου- 4

ΔΕΔΔΗΕ Δυτικών Κυκλάδων (έως 24/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί-1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 5

ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Νησιών (έως 24/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)- 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων -1

ΔΕΔΔΗΕ Σύρου (έως 24/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί- 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 12

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου- 3

ΔΕΔΔΔΗΕ Καβάλας (έως 23/12)

ΠE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου-2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναέριων – Υπογείων Δικτύων)- 4

ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου (έως 28/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικόι- 2

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 8

ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας (έως 30/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων -5

ΠΕ Διοικητικοί Γραμματείς- 2

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου-1

ΔΕΔΔΗΕ Σερρών (28/12)

ΠE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τ1/Α)- 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ2/Α)- 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α)- 3

ΔΕΔΔΗΕ Κω (έως 28/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων)-2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 6

3 στον Δημοτικό Οργανισμό Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, 1 ΔΕ Μάγειρας και 1 ΥΕ Καθαρίστρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΔΟΚΟΠΑΠ) Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ», Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 203 00 Λουτράκι (τηλ. επικοινωνίας: 27440-62000).

2 εποχικοί στον Δήμο Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021. Ζητούνται: ΠΕ Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού και εν ελλείψει Αρχιτέκτονα Μηχανικού και εν ελλείψει Τοπογράφου Μηχανικού ) και ΔΕ Βοηθού Υδραυλικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λόγω του κατεπείγοντος είναι τέσσερις (4) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Καρλοβασίου, ήτοι έως 24/12/2020 και ώρα 11.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον Δήμο Δυτικής Σάμου κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, τηλ. επικοινωνίας 2273350832 και 2273350844 .

2 πτυχιούχοι στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 74100 – Ρέθυμνο, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: 28313-40721, 28313-40735).

21 οδηγοί και εργάτες στον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας(Με ταχογράφο) 4, ΥΕ Φυλάκων 5 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 12.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132072485, 313).

6 στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας & Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας & Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, 3 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι και 1 ΔΕ Μάγειρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας), Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Τ.Κ.: 30002 Βόνιτσα (τηλ. επικοινωνίας: 2643022232).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Μέχρι πότε είναι η υποβολή δηλώσεων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΗ: Στη Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ έναντι 2,1 δισ. ευρώ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΔΔΗΕ: Οι 4 εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές για την απόκτηση του 49%

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Aθήνα και Χολαργό

Λάμπρος Κατσαρός

2.424 προσλήψεις μονίμων – Οι 5 διαγωνισμοί που θα τρέξουν το Φθινόπωρο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε ποσοστό έως 95% στις πυρόπληκτες περιοχές

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΔΕΔΔΗΕ: Αγώνας δρόμου για να φτάσει το ρεύμα στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές δεν έχει επανέλθει το ρεύμα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκίνησε η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο

Λάμπρος Κατσαρός