Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Εφορείες Αρχαιοτήτων: Αιτήσεις έως 28 Δεκεμβρίου για 83 εποχικούς – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Εφορείες Αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 83 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ(προθεσμία υποβολής αιτήσεων)                                                       Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (έως 22/12) 23820 31160
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (έως 23/12) 26820 89890
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (έως 23/12) 26650 29177
ΠΕ Μηχανικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (έως 24/12) 2810 279241
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 24/12) 28210 44418
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας (έως 24/12)
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 6
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 6
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου (έως 28/12) 22710 44650
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης (έως 24/12)
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 6
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (28/12) 25310 21517
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας (έως 28/12) 26810 24636
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (έως 28/12)
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 6
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (έως 28/12) 23310 22145
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 5
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (έως 28/12)
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 28/12) 210 3240563
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων 1
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων 1
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 4
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (έως 28/12) 2385028206
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (έως 28/12) 26510 01053
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας (έως 28/12)  

23510 47883

ΤΕ Λογιστικού
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (έως 28/12) 25410 51003
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 2
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (έως 28/12) 27310 25363
ΔΕ Φύλαξης Αρχαιοτήτων 6
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1

 

23 θέσεις εργασίας στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για την επιλογή 23 στελεχών θέσεων στην Κεντρική Ομάδα Εργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», όπως εμφανίζονται στην πρόσκληση. Θα προσληφθούν: Υπεύθυνος Διαδικασιών και Δικτύωσης 1, Υπεύθυνος Δημοσιότητας 1, Υπεύθυνος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1, Επόπτες Περιφερειών Φυσικού Αντικειμένου 14, Επόπτες Περιφερειών Οικονομικού Αντικειμένου 5 και Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης 1.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται έως και 24/12 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 31/12 στη διεύθυνση Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Οροφος), με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση. Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή φαξ, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

23 μόνιμοι σε 6 φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 23 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 28 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Αιτήσεις έως 5 Απριλίου για 739 προσλήψεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Έως 29 Μαρτίου οι αιτήσεις για 370 προσλήψεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Παιδείας: Ανοίγουν 306 θέσεις για μόνιμους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας – Τα απαιτούμενα προσόντα

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Ο διαγωνισμός για 67 εποχικούς 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 15 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 56 εποχικοί – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Ο διαγωνισμός για  68  μόνιμους – Οι θέσει ανάλογα με τις ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις: 300 νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία – Ποιες ειδικότητες που θα ζητηθούν 

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας – Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους και τα 10 δικαιολογητικά

Δημήτρης Ντόγκας