Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

600 νοσηλευτές και γιατροί στα εμβολιαστικά κέντρα – Έως σήμερα οι αιτήσεις, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Καμπανάκι» από τον ΠΟΥ: Δεν πρέπει να διακοπούν οι υπηρεσίες εμβολιασμού

Newsroom eleftherostypos.gr

Με διαδικασίες-εξπρές αναμένεται να γίνουν επείγουσες προσλήψεις στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα κορονοϊου σε όλη την Ελλάδα.

Ηδη το υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει τις μετακινήσεις και τις προσλήψεις υγειονομικών προκειμένου να καλυφθούν τα κέντρα με το ανάλογο προσωπικό.

Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας ξεκίνησε σε πρώτη φάση η πρόσληψη 600 γιατρών και νοσηλευτών. Οι προσλήψεις θα είναι για 12 μήνες.

Εως σήμερα θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας loipoepikouriko.gr για να ενταχθούν στους επικουρικούς καταλόγους του υπουργείου Υγείας. Εκτός από νοσηλευτές, ζητούνται άτομα για ειδικότητες όπως πληρώματα ασθενοφόρου, βοηθητικό προσωπικό, τραπεζοκόμοι, τεχνίτες, διοικητικοί κ.ά.

Δεν θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις, αλλά μόνο για τις θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους.

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο, όπως αυτά αναφέρονται στο νόμο και στην ΚΥΑ, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν, καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει. Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης.

60 καθαριστές στο υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας Σερρών, Ξάνθης, Κοζάνης, Ηρακλείου και Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: υπουργείο Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Και Οργάνωσης Tμήμα Α’ – Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79, Αθήνα, υπόψη κ. Φωτεινής Παπαδημητρίου ή κ. Μαρίας Μπαλάσκα (τηλ. επικοινωνίας: 2131339617 και 2131339616, αντίστοιχα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες Αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

3 γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας προσκαλεί γιατρούς συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για δώδεκα (12) μήνες με καθεστώς έκδοσης από αυτούς Aπόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην εταιρία με την επωνυμία ΑΕΜΥ Α.Ε. και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Ζητούνται ένας παθολόγος και ένας νεφρολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την ΑΕΜΥ Α.Ε.-ΓΝΘ σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 21/12/2020 έως και 31/12/2020, ώρα 14.00 ως εξής: α) να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], β) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφορών.

100 γραμματείς στα δικαστήρια από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την πλήρωση εκατό (100) θέσεων κλάδου ΔΕ Γραμματέων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποστελέχωσης σε προσωπικό των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, λόγω και των εξαιρετικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (8Κ/2017) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.

Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (07/08/2017) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφιίους γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017» μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2017T.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Επικίνδυνη μόδα στο TikTok: Τρώνε συμπληρώματα σκόνης χωρίς νερό

Μαρίνα Μπενέκου

Επίθεση με βιτριόλι: Συγκλονίζει η κατάθεση της πλαστικής χειρουργού – «Από θαύμα έζησε η Ιωάννα»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίθεση με βιτριόλι: Στο δικαστήριο η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Καταθέτουν οι γιατροί της

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίθεση με βιτριόλι: Οι γιατροί της Ιωάννας στο βήμα του μάρτυρα – Κρίσιμες οι καταθέσεις τους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Απίστευτο περιστατικό στη Λιθουανία: Γιατροί βρήκαν ένα κιλό βίδες και καρφιά σε στομάχι ασθενούς

Έρχονται αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: «Ομπρέλα» προστασίας σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς που μηνύονται από αρνητές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Υπ. Υγείας: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σέρρες: Τρεις γιατροί παραιτήθηκαν από το νοσοκομείο για να μην εμβολιαστούν

Λάμπρος Κατσαρός

Ανεμβολίαστο ακόμη το 20% του προσωπικού στα νοσοκομεία – Τα στοιχεία για γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom