ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Εισφορές για επικουρικό και εφάπαξ σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ- Ποιοι  θα πληρώνουν υποχρεωτικά και ποιοι όχι

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Τις κατηγορίες των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που θα πληρώνουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά (αν το θέλουν) εισφορές στους κλάδους επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ καθορίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Α. Από τον ΟΑΕΕ, εισφορές επικουρικής ασφάλισης θα καταβάλλουν:

Προαιρετικά (μετά την αίτησή τους):

1) οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών,

2) οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Υποχρεωτικά:

1) Οι πτυχιούχοι χημικοί ή χημικοί μηχανικοί ανωτάτης Σχολής εφόσον: α) απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι σε δική τους επιχείρηση ή εταιρική επιχείρηση, β) παρέχουν υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων επιχειρήσεων, γ) παρέχουν κατ’ οίκον διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας.

2) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που ασκούν διδακτικά καθήκοντα.

3) Οι ασκούντες το επάγγελμα του αρτοποιού.

4) Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων που έχουν στο όνομά τους την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου για κίνηση οχημάτων (εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού).

Στον κλάδο Εφάπαξ από τον ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά οι κατέχοντες πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων και οι αναβάτες ιπποδρομιών με τους προπονητές.

Β. Από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ):

Υπάγονται προαιρετικά (μετά την αίτησή τους) για επικουρική ασφάλιση οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον επικουρικό τομέα, οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα (50) και έως πενήντα πέντε (55) ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου (1/1/2007).

Υποχρεωτικά:

1) Οι από 1ης.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ.

2) Οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον επικουρικό φορέα και δεν έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους.

3) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα εφόσον υπάγονταν ήδη στην επικουρική ασφάλιση.

Στον κλάδο Εφάπαξ υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, με εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΠΕΔΕ).

2) Οι μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.

3) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα.

Γ. Από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ):

Υπάγονται υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση:

1) Ολοι οι δικηγόροι της χώρας, που είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικούς συλλόγους.

2) Οι δικηγόροι που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρίες για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης εργασιών.

3) Ολοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας, από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.

4) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα.

5) Οι ασκούμενοι δικηγόροι εφόσον έχουν υπαχθεί προαιρετικά στον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Στον κλάδο Εφάπαξ υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Ολοι οι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

2) Οι δικηγόροι που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρίες Αθηνών.

3) Οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.

4) Ολοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.

5) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα.

Δ. Από τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ):

Υπάγονται υποχρεωτικά στον κλάδο εφάπαξ:

1) Ολοι τα ασφαλιστέα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ (γιατροί, φαρμακοποιοί κ.ά.).

Ε. Από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ:

Υπάγονται υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και στον κλάδο εφάπαξ:

1) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου-ΤΑΥΣΙΤ και ειδικότερα:

– Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών της χώρας, εξαιρουμένων των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

– Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, εφόσον δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.

– Οι ανταποκριτές ξένων εφημερίδων, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.

Επίσης ασφαλίζονται υποχρεωτικά για εφάπαξ:

1) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων πρακτορείων Αθηνών-ΤΣΕΥΠ.

2) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Εφημεριδοπωλών και Υπάλληλων πρακτορείων Θεσσαλονίκης-ΤΣΕΥΠΘ.

Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ προβλέπει υποχρεωτικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση και σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ που ασκούν το επάγγελμα του αρτοποιού και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων (περιοχές και νησιά κάτω των 2.000 και 3.000 κατοίκων), καθώς και για τους πρατηριούχους καυσίμων οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ σε περιοχές με τα ίδια κριτήρια.

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ που ισχύουν από 1ης/1/2020

Ασφαλιστικές          Μηνιαίες εισφορές επικουρικής ασφάλισης                 Εισφορές 

κατηγορίες      Από 1ης/1/20-30/6/2022 Από 1ης/6/22- 31/12/22           κλάδου Εφάπαξ 

1η                                42                                                   39                                            26

2η                                51                                                   47                                            31

3η                                61                                                   56                                            37

 

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: Ήττα στο ΣτΕ για το εφάπαξ των αποστράτων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Απόφαση «βόμβα» για τα εφάπαξ – Εκτός υπολογισμού 13ος και 14ος μισθός – Ψαλίδι έως 10.870€

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις Μαρτίου: Δείτε πότε πληρώνονται – Ολες οι ημερομηνίες για κάθε ταμείο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Eρχεται νέο επικουρικό με κεφαλαιοποιητικό μοντέλο – Τι κερδίζουν οι νέοι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα κριτήρια για την χορήγηση των 400 ευρώ σε 100.000 επιστήμονες- Σε ποιους ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Πώς θα βγουν 35.000 συντάξεις ΟΓΑ μέχρι το Πάσχα [αναλυτικός πίνακας]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών από σήμερα σε 101.613 επαγγελματίες

Δημήτρης Ντόγκας

Οι 14 αλλαγές στο ασφαλιστικό που φέρνει το 2021 σε συντάξεις, όρια ηλικίας, εισφορές, παροχές [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Αυτό είναι το σχέδιο για τις νέες επικουρικές – Μόνο στον Ε.Τ. οι πίνακες με το ισχύον και το νέο καθεστώς

Ελεύθερος Τύπος Newsroom