ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Αυξήσεις από 10 έως 215 ευρώ το μήνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης [πίνακες & παραδείγματα]

Κώστας Κατίκος

Αυξήσεις από 10 ευρώ το μήνα ως και 215 ευρώ το μήνα για συντάξιμες αποδοχές από 890 ευρώ ως 3.100 ευρώ δίνουν σε νέους και παλιούς συνταξιούχους τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 που θα εφαρμοστούν στην πράξη τον επόμενο μήνα με τον επανυπολογισμό εκατοντάδων χιλιάδων συντάξεων.

Οι νέοι συντελεστές θα ισχύσουν για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω και έχουν 5 ταχύτητες αυξήσεων, με τη μεγαλύτερη να δίδεται στην 4η ταχύτητα.

Σύμφωνα με τους πίνακες των νέων ποσοστών αναπλήρωσης που πρώτο αποκάλυψε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

 1. Από τα 30 έτη και 1 μήνα ως τα 33 έτη οι αυξήσεις που θα έχουν οι ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 0,2% ως 5,5%.
 2. Από τα 33 έτη και 1 μήνα ως τα 36 έτη οι αυξήσεις για τις ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 5,7% ως 12,5%.
 3. Από τα 36 έτη και 1 μήνα ως τα 39 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 12,6% ως 16,3%.
 4. Από τα 39 έτη και 1 μήνα ως τα 40 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 16,4% ως 16,85%.
 5. Μετά τα 40 έτη η απόδοση των νέων συντελεστών αρχίζει να φθίνει. Από τα 40 έτη και 1 μήνα ως τα 42 έτη η αύξηση κατεβαίνει από το 16,5% στο 9%. Από τα 42 έτη και 1 μήνα ως τα 44 έτη οι αυξήσεις περιορίζονται σε ποσοστά μεταξύ 8,7% ως 2,4%, ενώ από τα 45 έτη και μετά συμφέρει η σύνταξη με τα παλιά ποσοστά γιατί η απόδοση των νέων συντελεστών μηδενίζεται.

Στους συγκριτικούς πίνακες και τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τις παλιές (νόμου 4387/2016) και τις νέες (νόμου 4670/2020) συντάξεις φαίνονται καθαρά οι αυξήσεις που θα έχουν οι συνταξιούχοι ανάλογα με το μισθό και τα έτη ασφάλισης που είχαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν.

Τις αυξήσεις θα τις πάρουν σε μία δόση οι συνταξιούχοι με ημερομηνία εξόδου μετά τις 13/5/2016 που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Οι παλαιοί (πριν από τις 13/5/2016) συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση εφόσον ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά, αλλά και χωρίς αύξηση στην τσέπη θα έχουν κέρδος γιατί θα περιορίσουν μελλοντικό κίνδυνο μειώσεων!

Για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι του νόμου Κατρούγκαλου (από 13/5/2016 και μετά) θα έχουν αυξήσεις στην τσέπη τον Δεκέμβριο και σε μία δόση ως εξής:

 1. Σύνταξη με 32 έτη ασφάλισης
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 890 ευρώ θα πάρει σύνταξη 654 ευρώ με το νόμο 4670 (νόμος Βρούτση) ενώ με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου) παίρνει 644 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 10 ευρώ το μήνα.
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.540 ευρώ θα πάρει σύνταξη 851 ευρώ με το νόμο 4670 ενώ παίρνει 834 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 17 ευρώ το μήνα.
 1. Σύνταξη με 35,9 έτη ασφάλισης
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.800 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.089 ευρώ με το νόμο 4670 (νόμος Βρούτση) ενώ με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου) παίρνει 1.014 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 75 ευρώ το μήνα.
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.190 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.242 ευρώ με το νόμο 4670 ενώ παίρνει 1.151 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 92 ευρώ το μήνα.
 1. Σύνταξη με 37,6 έτη ασφάλισης
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.320 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.396 ευρώ με το νόμο 4670 (νόμος Βρούτση) ενώ με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου) παίρνει 1.268 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 129 ευρώ το μήνα.
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.710 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.567 ευρώ με το νόμο 4670 ενώ παίρνει 1.417 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 150 ευρώ το μήνα.
 1. Σύνταξη με 38,6 έτη ασφάλισης
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.060 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.336 ευρώ με το νόμο 4670 (νόμος Βρούτση) ενώ με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου) παίρνει 1.206 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 130 ευρώ το μήνα.
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.580 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.576 ευρώ με το νόμο 4670 ενώ με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου) παίρνει 1.413 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση κατά 162 ευρώ το μήνα με τον επανυπολογισμό του Δεκεμβρίου.
 1. Σύνταξη με 39,6 έτη ασφάλισης
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 2.840 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.768 ευρώ με το νόμο 4670 (νόμος Βρούτση) ενώ με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου) παίρνει 1.571 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση 197 ευρώ το μήνα.
 • Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 3.100 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.895 ευρώ με το νόμο 4670 ενώ παίρνει 1.680 ευρώ. Θα έχει δηλαδή αύξηση κατά 215 ευρώ το μήνα με τον επανυπολογισμό του Δεκεμβρίου.
Συντάξιμες αποδοχές 32 έτη ασφάλισης 34 έτη ασφάλισης 34,9 έτη ασφάλισης 35,3 έτη ασφάλισης 35,9 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση
890 644 654 10 671 694 23 681 694 12 688 722 33 696 733 37
1.020 682 693 11 713 739 26 725 758 33 733 771 38 741 784 43
1.150 720 733 13 755 784 30 768 806 38 777 820 43 787 835 48
1.280 758 772 14 796 830 33 812 854 42 822 870 48 832 886 54
1.410 796 812 16 838 875 37 855 901 46 866 919 53 878 937 59
1.540 834 851 17 880 920 40 899 949 50 911 968 57 923 987 64
1.670 872 891 19 922 965 43 942 997 55 955 1.018 62 969 1.038 70
1.800 910 930 20 964 1.011 47 985 1.044 59 1.000 1.067 67 1.014 1.089 75
1.930 948 969 22 1.006 1.056 50 1.029 1.092 63 1.044 1.116 72 1.060 1.140 81
2.060 986 1.009 23 1.048 1.101 53 1.072 1.140 67 1.089 1.165 77 1.105 1.191 86
2.190 1.024 1.048 25 1.090 1.146 57 1.116 1.187 72 1.133 1.215 82 1.151 1.242 92
2.320 1.062 1.088 26 1.132 1.192 60 1.159 1.235 76 1.178 1.264 86 1.196 1.293 97
2.450 1.100 1.127 27 1.173 1.237 63 1.203 1.283 80 1.222 1.313 91 1.242 1.344 102
2.580 1.138 1.167 29 1.215 1.282 67 1.246 1.330 84 1.267 1.363 96 1.287 1.395 108
2.710 1.176 1.206 30 1.257 1.327 70 1.289 1.378 89 1.311 1.412 101 1.333 1.446 113
2.840 1.214 1.245 32 1.299 1.373 74 1.333 1.426 93 1.355 1.461 106 1.378 1.497 119
2.970 1.252 1.285 33 1.341 1.418 77 1.376 1.474 97 1.400 1.511 111 1.424 1.548 124
3.100 1.290 1.324 35 1.383 1.463 80 1.420 1.521 101 1.444 1.560 116 1.469 1.599 130

 

Συντάξιμες αποδοχές 36,6 έτη ασφάλισης 37,6 έτη ασφάλισης 38,6 έτη ασφάλισης 39,6 έτη ασφάλισης 41 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση
890 707 750 43 723 772 49 739 795 56 756 818 62 783 834 51
1.020 754 803 49 773 829 57 791 855 64 810 881 71 841 899 58
1.150 801 857 55 822 886 64 843 915 72 865 945 80 899 965 66
1.280 849 910 61 872 943 71 895 975 81 919 1.008 89 957 1.031 73
1.410 896 963 68 921 999 78 947 1.035 89 973 1.071 98 1.016 1.096 81
1.540 943 1.017 74 971 1.056 85 998 1.095 97 1.028 1.135 107 1.074 1.162 88
1.670 990 1.070 80 1.020 1.113 93 1.050 1.155 105 1.082 1.198 116 1.132 1.228 95
1.800 1.038 1.124 86 1.070 1.170 100 1.102 1.215 113 1.136 1.261 125 1.190 1.293 103
1.930 1.085 1.177 92 1.119 1.226 107 1.154 1.275 121 1.191 1.325 134 1.249 1.359 110
2.060 1.132 1.230 99 1.169 1.283 114 1.206 1.336 130 1.245 1.388 143 1.307 1.425 118
2.190 1.179 1.284 105 1.218 1.340 121 1.258 1.396 138 1.299 1.451 152 1.365 1.490 125
2.320 1.226 1.337 111 1.268 1.396 129 1.310 1.456 146 1.354 1.515 161 1.423 1.556 132
2.450 1.273 1.391 117 1.317 1.453 136 1.362 1.516 154 1.408 1.578 170 1.482 1.621 140
2.580 1.321 1.444 124 1.367 1.510 143 1.413 1.576 162 1.462 1.641 179 1.540 1.687 147
2.710 1.368 1.498 130 1.417 1.567 150 1.465 1.636 170 1.517 1.705 188 1.598 1.753 155
2.840 1.415 1.551 136 1.466 1.623 157 1.517 1.696 179 1.571 1.768 197 1.656 1.818 162
2.970 1.462 1.604 142 1.516 1.680 165 1.569 1.756 187 1.625 1.832 206 1.715 1.884 170
3.100 1.509 1.658 148 1.565 1.737 172 1.621 1.816 195 1.680 1.895 215 1.773 1.950 177

Ειδήσεις 

Κορωνοϊός: Το εμβόλιο των Pfizer και Biontech είναι «αποτελεσματικό κατά 90%»

Με το αριστερό ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση: Γιατί υπήρξε πρόβλημα με το Webex – Τι ανακοινώθηκε για τις απουσίες
ΗΠΑ – εκλογές: Τα τρία σενάρια για την αποχώρηση του Τραμπ από την εξουσία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Εταιρεία πληρώνει τους Βρετανούς 1.500 λίρες για να…κάνουν σεξ

Το σαλόνι σας ντύνεται στα… γούνινα – Οικονομικές ιδέες για το χειμώνα

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σύνταξη πριν από τα 62 από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ με εξαγορά έως 5 έτη – Τα «παράθυρα» για μητέρες [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Αποκάλυψη – Συντάξεις: Ποιοι προλαβαίνουν πρόωρη έξοδο από τα 55 [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς σε 105.818 συνταξιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν σήμερα και αύριο τα χρωστούμενα του ΣΥΡΙΖΑ από το Πάσχα του 2019

Μιχάλης Μάρδας

Ποιες ανατροπές φέρνει η «Εκθεση Πισσαρίδη» σε πρόωρες και επικουρικές συντάξεις – Τα νέα όρια ηλικίας και ο υπολογισμός

Μιχάλης Μάρδας

Νέος γύρος αναδρομικών για 65.251 συνταξιούχους – Ποιοι και πόσα θα πάρουν [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Από σήμερα η αύξηση των προσωρινών συντάξεων και η καταβολή αναδρομικών σε 65.251 συνταξιούχους

Ανδρέας Ντίνης

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αρχίζει η πληρωμή τους σήμερα

Ανδρέας Ντίνης

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως 204 ευρώ το μήνα και με αναδρομικά πάνω από 2.200 ευρώ [πίνακες- παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις Δεκεμβρίου και επιδόματα: Αρχίζει η πληρωμή τους την Τρίτη

Ανδρέας Ντίνης