ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου στην Ιταλία διήρκεσε 20 ώρες

Newsroom eleftherostypos.gr

Λήγει εντός της εβδομάδας η προθεσμία για την προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από αυτές, οι 847 αφορούν νοσοκομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα Υγείας.

Για τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

4. Χρόνο άσκησης στην ειδικότητα για το βαθμό Επιμελητή Β’ ή κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Αγγειοχειρουργικής, Αιματολογίας, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Ενδοκρινολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής, Νεφρολογίας, Οδοντιατρικής, Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Ουρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παιδιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Παθολογικής Ογκολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ρευματολογίας, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Χειρουργικής Παίδων, Χειρουργικής, Χειρουργικής Θώρακα, Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου και Ωτορινολαρυγγολογίας.

Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό την ανάλογη μοριοδότηση θα πρέπει να υποβάλει αρχεία pdf ή jpg με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία που διαθέτει μετά τη λήψη της ειδικότητάς του.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr λήγει στις 03/03/2021, ώρα 12.00.

16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι θέσεις της προκήρυξης είναι: ΕΕΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. 10001): Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού-Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων-Τμήμα Μελετών, και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης-Τμήμα Προμηθειών. ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. 10002).

Οι επτά (7) θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων-Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Μελετών, Ελέγχου-Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, και Συντονισμού-Τμήμα Συντονισμού. ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 10003).

Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης-Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης-Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. ΕΕΠ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 10005): Μέριμνα για την τήρηση, την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο της Αρχής σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της στατιστικής. ΕΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΑΥΤΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 10006).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

32 καθαριστές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου, και συγκεκριμένα τους εξής: 32 ΥΕ Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κ. Ε. Γιακουμάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

24 προσλήψεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Θήβα, Αμφισσα και Καρπενήσι, και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, υπόψη κ. Γ. Πρωτεκδίκου (τηλ. επικοινωνίας: 210 5294977) ή κ Π. Σούντα (τηλ. επικοινωνίας: 210 5294979).

80 προσλήψεις καθηγητών στις σχολές του υπουργείου Τουρισμού

Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει συνολικά 80 προσλήψεις ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε δέκα Τμήματα Μετεκπαίδευσης.

Οι νέες θέσεις αφορούν στις εξής περιοχές: Αθήνα, Κόρινθος, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κέρκυρα, Κρήτη (Αγ. Νικόλαος), Κρήτη (Ηράκλειο), Αργος, Πύργος και Καλαμάτα. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του υπουργείου www.mintour.edu.gr.

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες.

Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Θα ζητηθεί επίσης φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Μπαλάσκας: Στη Λαμία 110 αστυνομικοί φυλάνε το σκήνωμα του Κουφοντίνα

Κλειστό το Δημαρχείο στο Μοσχάτο λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Άγνωστοι βεβήλωσαν το γκράφιτι των Ηρώων της Επανάστασης του 1821 στο Ελληνικό: «Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν»

Κορωνοϊός – Βασιλακόπουλος: Γιατί το lockdown δεν απέδωσε – Όχι στο sms για τα ψώνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Ερυθρός Σταυρός: Ερευνούν εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο 76χρονου με κορωνοϊό

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα νοσοκομεία – Ασφυξία από τις συνεχόμενες εισαγωγές

Ανδρέας Ντίνης