Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Τον Ιανουάριο ο διαγωνισμός για 2.600 ΕΠΟΠ και ΟΒΑ – Τι αλλάζει με τη νέα μοριοδότηση

Newsroom eleftherostypos.gr

Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να δημοσιευτούν οι νέες προσκλήσεις του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για 2.600 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Συνολικά θα γίνουν προσλήψεις 1.600 ΕΠΟΠ, οι οποίοι προβλέπεται να κατανεμηθούν ως εξής: 1.000 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς, 280 ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα και 300 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η κατανομή των 1.000 ΟΒΑ, η οποία προβλέπεται ως εξής: 600 ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς, 200 ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία.

Ο νέος τρόπος μοριοδότησης των επαγγελματιών οπλιτών δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες σε ΦΕΚ. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια επιλογής, οι μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών της Θράκης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία πέντε χρόνια στις εν λόγω περιοχές, μοριοδοτούνται με 100 μόρια.

Οι δικαστές επισημαίνουν στην απόφασή τους ότι το προβλεπόμενο κριτήριο της εντοπιότητας των μονίμων διαμενόντων στη Θράκη, κ.λπ., «έχει προδήλως την έννοια ότι οι επαγγελματίες οπλίτες προορίζονται, κατ’ αρχήν, να υπηρετήσουν στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές και ως εκ τούτου δεν εισάγεται με τη διάταξη αυτή αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ ορισμένων προσώπων».

Συγκεκριμένα, αλλάζει η μοριοδότηση στο κεφάλαιο των γραμματικών γνώσεων. Ετσι, μεταξύ των άλλων, η κατοχή: Πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ μοριοδοτείται με 460 μονάδες, η αποφοίτηση από ΙΕΚ μοριοδοτείται με 350 μονάδες, οι σπουδές-φοίτηση σε ΙΕΚ μοριοδοτούνται με 250 μονάδες, η αποφοίτηση από Λύκειο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 12, η αποφοίτηση από Γυμνάσιο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 4 και η γνώση ξένης γλώσσας από 50 έως 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης της ξένης γλώσσας.

Παράλληλα, το σχέδιο διατάγματος προβλέπει ότι για χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας μέχρι 3 μηνών η μοριοδότηση είναι 50 μονάδες και άνω των 3 και μέχρι 6 μηνών η μοριοδότηση είναι 100 μονάδες, καθώς και ότι οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες. Ακόμα, με 100 μονάδες μοριοδοτούνται τα παιδιά πολυτέκνων, τα παιδιά ή τα αδέλφια αναπήρων που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, τα παιδιά των στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου με αναπηρία 67% και άνω, εκείνων που συμμετείχαν: 1) από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, 2) το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία της Κύπρου και 3) το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

21 μουσικοί στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά δεκαεπτά (17) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ΟΠΑΝ Δήμου Νέας Ιωνίας και τεσσάρων (04) ατόμων με ειδικότητες ΠΕ Καθηγητών/τριών Μουσικής-Καλλιτεχνικού Διευθυντή/τριας, Διευθυντή/τριας Παραδοσιακής Χορωδίας-Παραδοσιακού τραγουδιού-Βυζαντινής Χορωδίας, Διευθυντή/τριας Πολυφωνικής Χορωδίας και Δάσκαλου/ας χορού (Μπαλέτου) για την κάλυψη των καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΠΑΝ και του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες και συγκεκριμένα από σήμερα 29-12-2020 έως και 07-01-2021.

Οσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του ΟΠΑΝ, Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στις 14-01-2021.

2 θέσεις στον Δήμο Αγίων Ανάργυρων Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Ανάργυρων Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και 1 ΠΕ Ψυχολόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected] ή [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Αγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132023671, 2132023673 & 2132023674).

2 πτυχιούχοι στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», Αξονας Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 1 ΠΕ Ψυχολόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Αγ. Γεώργιος, Τ.Κ. 37001, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124).

Μάγειρας στον Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Μάγειρα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005 Δίστομο (τηλ. επικοινωνίας: 2267350106).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΓΕΕΘΑ: Η προκήρυξη για 1.600 Επαγγελματίες Οπλίτες – Τα απαιτούμενα προσόντα και τα… κωλύματα – Η κατανομή των θέσεων

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Στο προθάλαμο του τυπογραφείου ο διαγωνισμός για 2.600 επαγγελματίες οπλίτες – Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Έως τέλος του έτους η προκήρυξη για 2.600 ΕΠΟΠ και ΟΒΑ –Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης

Δημήτρης Ντόγκας

Η μοριοδότηση των υποψηφίων για 115 θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Αλλάζει το καθεστώς μοριοδότησης των υποψήφιων επαγγελματιών οπλιτών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σε ποιους δήμους εγκρίθηκαν 67 συμβασιούχοι -11 θέσεις αστυφυλάκων στο Ρέθυμνο

Δημήτρης Ντόγκας

Ανανέωση των συμβάσεών τους διεκδικούν 5.500 πτυχιούχοι – Τι αναφέρουν στην επιστολή τους στον Πρωθυπουργό

Κλειστές πόρτες για πτυχιούχους – Άνεργο το 32% των νέων ηλικίας 25-34 ετών

George Michaelides