Ελεύθερος Τύπος

EUROGROUP

Η Ευρωομάδα (Eurogroup) είναι η ανεπίσημη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, δηλαδή των υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν ως επίσημο νόμισμά τους το ευρώ, του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Οικονομικά και το ευρώ αλλά και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στη σύσκεψη προεδρεύει ο διορισμένος πρόεδρος της, ο οποίος και το εκπροσωπεί σε άλλα εκτελεστικά όργανα και προς το κοινό. Το Eurogroup συνεδριάζει άτυπα μια φορά το μήνα, πριν την σύνοδο των υπουργών οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN). Το Eurogroup αναγνωρίστηκε ως όργανο με πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισσαβώνας.