Ελεύθερος Τύπος

Μπανάνα

ΤΑΞΙΔΙ

Σε αυτή τη χώρα οι μπανάνες θεωρούνται ιερές

Μαρίνα Μπενέκου