ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Ανοίγουν 1.040 θέσεις για στατιστικές έρευνες – Τα προσόντα και οι ηλικίες των υποψηφίων ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας

Δημήτρης Ντόγκας