ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

αυτός είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ