ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή: Το πρόγραμμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Γωγώ Κατσέλη

Τα θεμέλια για την καταγραφή και ψηφιοποίηση της Ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας «έριξε» ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, με την υπογραφή χρηματοδότησης ύψους 23,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι αιτήσεις για το οποίο «τρέχουν» μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, επιδοτούνται η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση και η αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας από το υπουργείο Πολιτισμού και από φορείς πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.

Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω επιστημονική μελέτη, την ανάδειξη του πολιτισμού και την ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, και με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, απαιτείται η συλλογή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση, παραγωγή ψηφιακών παραγώγων και προβολή τους στο Διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης, κάθε φορέας θα μπορεί να:
 • ψηφιοποιήσει τη συλλογή που έχει στην κατοχή του, με υψηλές προδιαγραφές,
 • τεκμηριώσει την ψηφιακή συλλογή με αυστηρές προδιαγραφές επιστημονικής επάρκειας,
 • δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής,
 • δημιουργήσει εικονικό μουσείο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
 • αναπτύξει ή χρησιμοποιήσει υψηλών προδιαγραφών υποδομή για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζόμενων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στο χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων ή/και στον διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης των ΑμεΑ.

Η χρηματοδότηση αφορά σε σημαντικά κυβερνητικά έργα στο χώρο του πολιτισμού, όπως στην ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για το υπουργείο Πολιτισμού και αφορούν στην ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση περίπου 40.000 κινητών μνημείων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Επιπλέον, στη χρηματοδότηση εντάσσονται και σημαντικοί πολιτιστικοί θησαυροί των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Ελλάδος, όπως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ελλάδος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • υπηρεσίες ψηφιοποίησης,
 • η ανάπτυξη συστημάτων/πλατφορμών/ εφαρμογών προβολής, εκπαίδευσης, αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού που ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνει:. διαδικτυακό τόπο, εφαρμογές ξενάγησης, μέσω κινητών τηλεφώνων κ.ά. μέσων, ψηφιακά ερμηνευτικά μέσα, διαδραστικές εγκαταστάσεις εμβύθισης ή/και πλοήγησης σε υβριδικούς χώρους (φυσικούς/ψηφιακούς), ψηφιακές μουσειοσκευές, ψηφιακό/εικονικό μουσείο και ψηφιακές/εικονικές εκθέσεις κ.ά.,
 • συγγραφή πολυγλωσσικού περιεχομένου,
 • ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου: 1. εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), 2. τρισδιάστατων ψηφιακών απεικονίσεων και animation, 3. Ολογραμμάτων,
 • προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού που καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου,
 • ενέργειες δημοσιότητας και προβολής σε ποσοστό μέχρι 2% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Δικαιούχοι
 • Δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ για τα ψηφιακά έργα είναι:
 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς αυτού (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).
 • Εποπτευόμενοι φορείς υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ιδρύματα αυτής.
 • Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα.
 • Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.
 • Εποπτευόμενοι φορείς άλλων υπουργείων με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού.
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους.
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους.

Από την  έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις 

Κτηματολόγιο: Ξεκίνησε η ανάρτηση σε Ανατολική Αττική και Αχαΐα

Συντάξεις- Αναδρομικά: Δεύτερη ευκαιρία για τους κληρονόμους – Τι πρέπει να κάνουν

Υπουργείο Παιδείας: Διάψευση στα σενάρια για μείωση της ύλης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Εστίαση: Παράταση στις αιτήσεις για θερμάστρες έως 28 Απριλίου – Με αναδρομική ισχύ η ενίσχυση των δικαιούχων

Δημήτρης Ντόγκας

Μεταρρύθμιση στις δημόσιες συμβάσεις: Διαφάνεια, υγιής ανταγωνισμός και ταχύτητα

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΣΠΑ: Παράταση 6 μήνες στην υλοποίηση 9.000 business plans που έχουν επιχορηγηθεί με 265,8 εκατ.

Δημήτρης Ντόγκας

Σπύρος Πατέρας: Το δεκαετές πλάνο ύψους 1,2 δισ. για να αλλάξει ταχύτητα ο ΟΣΕ – Οι τρεις κομβικές συμβάσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Υποστηρικτική πλατφόρμα για το «e-λιανικό» – Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν στους δικαιούχους

Δημήτρης Ντόγκας

«Τα Ελγίνεια μάρμαρα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα», λέει πρώην διαχειριστής του Βρετανικού Μουσείου

Μαρίνα Μπενέκου

Τα επτά «κλειδιά» για τα 60 εκατ. που θα… ζεστάνουν την εστίαση

Δημήτρης Ντόγκας

Τουρισμός: Το πακέτο στήριξης με μετρητά, φορολογικά και ασφαλιστικά «κουπόνια» – Πως θα εξασφαλίσουν τα ποσά  οι επιχειρήσεις

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΣΠΑ: Για ποιο λόγο πήραν παράταση 25.218 projects – 1,833 δισ. ευρώ η εγκεκριμένη επιχορήγηση

Δημήτρης Ντόγκας