Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσκληση σε 600 οδηγούς από τα ΚΤΕΛ Αττικής ,Θηβών, Εύβοιας και Κορινθίας- Αναλυτικά οι διαγωνισμοί

Newsroom eleftherostypos.gr

Με ανακοινώσεις τους τα τέσσερα μεγαλύτερα υπεραστικά ΚΤΕΛ ζητούν να προσλάβουν περίπου 600 οδηγούς με εμπειρία προκειμένου να ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΑ για δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από την 1η Νοεμβρίου.

Δείτε παρακάτω τους διαγωνισμούς.

ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

Η ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών Α.Ε. ζητάει οδηγούς αστικών λεωφορείων με τόπο παροχής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή Αχαρναί – Θρακομακεδόνες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους.

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα. ε. Θα αξιολογηθεί η προϋπηρεσία.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης:

α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ΄, ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες άδειας οδήγησης και κάρτας ταχογράφου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30-14:00), με κατάθεσή τους στην έδρα της εταιρίας στη Θήβα – Εστίας 10 – Τ.Κ. 32200, είτε με courier είτε αυτοπροσώπως, καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ» στο [email protected] Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22620-26419.

ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΟΑΣΑ, ζητάει να προσλάβει οδηγούς για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.Γενικά προσόντα πρόσληψης:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα προ της προσλήψεώς τους.

β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης: Να κατέχουν εν ισχύι άδεια οδήγησης λεωφορείου κατηγορίας Δ και Δ+Ε. Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) να είναι σε ισχύ. Να διαθέτουν κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται.

Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιείται από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο προ της υποβολής του.

Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη. Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στο [email protected] τα κάτωθι: Βιογραφικό, φωτογραφία, Ποινικό Μητρώο, άδεια οδήγησης, απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδος, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (ισχύει μόνο για τους άρρενες), κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε. ζητάει να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων για το έργο του ΟΑΣΑ που θα εκτελέσει στην ευρύτερη περιοχή Ελευσίνας, Αχαρνών και Κηφισιάς. Γενικά προσόντα πρόσληψης:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα προ της προσλήψεώς τους.

β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για ενδοοικογενειακή βία ή έγκλημα περί την γενετήσια ζωή, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης:

α). Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

β) Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο προ της υποβολής του. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα μέχρι της 15 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρα 07:30 π.μ. – 14:00) με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της εταιρίας (Δημοκρατίας 4 – Κόρινθος – 1ος όροφος) καθώς και με αποστολή τους μέσω email στο [email protected]

ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η εταιρία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. ζητάει να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων, για το έργο του ΟΑΣΑ που θα εκτελέσει από 1ης/11/2020 στην Αττική. Γενικά προσόντα πρόσληψης οδηγών:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα (12) μηνών προ της προσλήψεώς των.

β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.

Προσόντα πρόσληψης:  Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται.

Η καταλληλότητα πιστοποιείται από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σε ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως την 20ή Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή στη γραμματεία της εταιρίας).

Από το ένθετο Αγορά Εργασίας που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολεία: Έρχονται 5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

«Μπάχαλο» στα ΚΤΕΛ με τους ανεμβολίαστους επιβάτες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χατζηδάκης στον Ε.Τ.: Επιταχύνουμε τη μείωση της ανεργίας με το ταμείο ανάκαμψης – 105.000 θέσεις εργασίας με συβάσεις έως δύο έτη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μ. Βρετανία: Σε ετοιμότητα ο στρατός για τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων καυσίμων

Μαρίνα Μπενέκου

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 2.090 μόνιμες προσλήψεις έως τις 5 Οκτωβρίου

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Χάος στη Βρετανία με τις ελλείψεις καυσίμων: Η κυβέρνηση διαψεύδει την εμπλοκή του στρατού

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Νέα μέτρα: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις με αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ από Δευτέρα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Προσλήψεις-εξπρές για 950 συνοροφύλακες και λιμενικούς – Ποια τα απαιτούμενα προσόντα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

2.424 προσλήψεις μονίμων – Οι 5 διαγωνισμοί που θα τρέξουν το Φθινόπωρο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom